2012. március 14. 13:05

Az EU is felelős Macedónia és Bosznia-Hercegovina jövőjéért

"Macedónia példája azt mutatja, hogy ha következetlenül jár el az Európai Unió a tagjelölt országokkal szemben, akkor a korábbi sikertörténetből könnyen kudarc lehet. A görög kormány a macedón névvitára hivatkozva évek óta akadályozza a csatlakozási tárgyalások előrehaladását. A macedón állampolgárok mára elkezdték elveszíteni az európai integrációba vetett hitüket. Ez utat nyitott a nacionalista, populista kormányzás felé, amely - átvéve többek között a jobboldali magyar kormány rossz példáit - jelentősen korlátozta a sajtószabadságot, politikai célokra használt független intézményeket és semmibe vette a kisebbségi jogokat" - fogalmazott Tabajdi Csaba, az MSZP európai parlamenti delegációjának vezetője a Macedónia csatlakozási előrehaladásáról rendezett Európai Parlamenti vitán.

A szocialista delegációvezető kiemelte, hogy a Macedóniában az utóbbi héten tapasztalt etnikai indíttatású erőszak kialakulásában az Európai Unió is felelős, mert a tagjelölti státusz odaítélése óta Macedónia következetlen és rendkívül káros eljárásnak volt kitéve. A macedón kormány évek óta azt tapasztalja, hogy a reformok nem segítik hozzá a csatlakozási tárgyalások megindításához, ezért most az ellenkező irányba vezető úton indultak el. "Az Európai Unió azonban nem engedheti, hogy a demokrácia lebontása, a kisebbségi jogok semmibevétele következmények nélkül maradjon. A fővárosban, illetve az északnyugati, albánok által lakott részeken tapasztalható erőszak nemcsak Macedóniát, de az egész régiót, az EU teljes nyugat-balkáni szomszédságát destabilizálhatja. Egyértelmű jelzést kell küldenünk Macedóniának, hogy a kisebbségi ügyeket rendezni kell, hogy az erőszaknak gátat kell vetni, hogy a demokratikus alapjogokat tiszteletben kell tartani. Ehhez az Európai Uniónak határain belül is példát kell mutatnia és fel kell lépnie az antidemokratikus törekvésekkel szemben" - húzta alá Tabajdi Csaba.

A magyar szocialisták európai parlamenti vezetője a Bosznia-Hercegovina csatlakozási előrehaladásáról rendezett vita kapcsán elmondta, hogy Bosznia-Hercegovina sajnos továbbra is a Balkán "állatorvosi lova". Számos szociális, kisebbségi és emberi jogi probléma akadályozza az ország európai közeledését. "Évek óta húzódó és máig megoldatlan ügy a Boszniában élő kisebbségek politikai jogainak rendezése. Az a boszniai állampolgár, aki magát romának vallja, számos politikai hivatalért nem is szállhat versenybe a választásokon. A megdöbbentően kirekesztő rendszer felszámolására már az Emberi Jogok Európai Bírósága is felszólította a boszniai hatóságokat 2009-ben. Az Európai Uniónak a leghatározottabban és minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell lépnie az emberi- és kisebbségi jogok védelme érdekében" - mondta Tabajdi Csaba.