mszp.hu
2017. június 01. 13:25

Az EU kézzel fogható formában segíti Ukrajnát a putyini agresszióval szemben

Az Európai Parlament ma jóváhagyta azt az uniós szabályozást, amelynek értelmében az EU ideiglenes jelleggel, egyoldalúan bővíti az EU-ukrán társulási megállapodás alapján az ukrán gazdaság megerősítését és európai felzárkózását, valamint az országban kibontakozó reformfolyamat támogatását célzó kereskedelmi kedvezmények körét. Az intézkedés egyes ukrán mezőgazdasági termékek (elsősorban gabonafélék) esetében a beviteli kvóták emelését, illetve eltörlését, néhány ipari termék esetében pedig importvám-mentességet irányoz elő, ezzel lényegében felgyorsítva az Ukrajna EU-hoz való közeledésének jegyében előirányzott szabad-kereskedelem érvényesítését a két fél között.

Annak kapcsán, hogy az egyoldalú kedvezmény gondolatát az európai agrártermelők pozícióit féltő néhány uniós tagállam, illetve politikus fenntartásokkal kezelte, az EU-ukrán parlamenti társulási bizottság első alelnökeként Ukrajna helyzetét jól ismerő Szanyi Tibor, magyar szocialista EP-képviselő a plenáris vitában kifejtette: „Az intézkedés egyszerre bír elvi, politikai és gyakorlati, gazdasági jelentőséggel, érdemes a kettőt kölcsönhatásában mérlegelni. Képviselői munkámban külön figyelemmel kezelem mezőgazdaságunk szempontjait, de ebben az esetben a könnyítésben érintett ukrán exporttermékek listájának összeállítását hatáselemzés előzte meg, amit persze tovább lehet erősíteni. A jogszabály már most is megfelelő garanciákat ad az esetleges piaczavarás megelőzésére, hiszen konkrét esetben saját, vagy tagállami kezdeményezésre az Európai Bizottság bármikor közbeavatkozhat.”

Mint Szanyi Tibor felszólalásában rávilágított, a döntés érdemi hátterét az orosz agresszió okozta súlyos politikai, gazdasági nyomás képezi, amely az folyamatos katonai támadások, valamint az ország egy részének megszállása és illegális elcsatolása révén célzatosan fékezi Ukrajna reformfolyamatát, az EU-hoz való közeledését.”