Az EU vállaljon kötelezettséget a nemek közötti bérszakadék megszüntetésére

Dr. Gurmai Zita, az ESZP Nőszervezetének elnöke üdvözölte Barack Obama, az Egyesült Államok 44. elnökének szokásos washingtoni évértékelő beszédét, amelyben külön hangsúlyt kapott – a munkahelyteremtés és a minimálbér emelése mellett – a nemek közötti bérszakadék felszámolásának fontossága.

Utóbbival kapcsolatban, az amerikai elnök konkrét lépéseket ígért, köztük a nemek közötti fizetési egyenlőtlenségek megszüntetésének törvénybe iktatását.
 
Az amerikai elnök határozott és progresszív beszédében olyan, a gazdaságot élénkítő reformokat helyezett kilátásba, amelyek segítségével új munkahelyek jöhetnek létre, és felemelkedhet a középosztály. Mindezt infrastrukturális beruházásokkal, a minimálbér emelésével, adóreformmal, a tudomány- és kutatás-fejlesztés támogatásával lehet elérni, valamint olyan oktatással és képzéssel, amely minden állampolgár számára elérhető és megfelel a munkaerőpiac igényeinek. Azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok tárgyalást kezdeményez az Európai Unióval egy átfogó transz-atlanti kereskedelmi és beruházási együttműködés kiépítéséről.
 
„Az elhangzott beszéd nem csupán a gazdagok és szegények közötti jövedelemkülönbségek mérséklését hangsúlyozta – mint Barack Obama második elnöki ciklusának egyik kiemelt célkitűzését –, hanem külön szólt a nők elleni erőszakkal szemben folytatott harcról, valamint a nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolásának égető kérdéséről is” – emelte ki dr. Gurmai Zita.
 
Az európai parlamenti képviselő elmondta, hogy nemétől függetlenül, egyenlő értékű munkájáért mindenkinek egyenlő bérhez van joga, és arra szólította fel az Európai Uniót, hogy az amerikai elnökhöz hasonlóan, vállaljon kötelezettséget, és mutassa meg, hogy komolyan veszi a nemek közötti bérszakadék megszüntetésének feladatát.
 
„Fáraszt, hogy a gazdasági válság kifogásként szolgál arra, hogy ne cselekedjünk. Az elmúlt néhány évben nem láttunk semmilyen fejlődést Európában, és a nemek közötti bérkülönbség még mindig 16,4 százalék. Magyarországon sajnos még elkeserítőbb a helyzet, hiszen például hatályos Alaptörvényünk nem tartalmazza az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét” – tette hozzá az európai parlamenti képviselő.
 
Dr. Gurmai Zita hangsúlyozta: „Komoly lépéseket kell tennünk azért, hogy megmutassuk; a nemek közötti bérszakadék megszüntetése kulcsfontosságú része a kilábalásnak a gazdasági válságból, amely – a megszorító intézkedéseken keresztül – aránytalanul sújtotta a nőket. Ezek az intézkedések legfőképpen azokat az ágazatokat érintették, ahol nőket foglalkoztatnak, mint például az oktatás, egészségügy vagy a szociális szolgáltatások ágazata. Nem tűrjük tovább ezt az indokolatlan büntetést.”
 
Obama elnök elköteleződése a progresszív értékek mellett, jó példát mutat, és reményt ad arra, hogy a nemek közötti fizetési egyenlőtlenségek csökkenjenek, megszűnjenek” – tette hozzá az ESZP Nőszervezetének elnöke.