Az Európai Beruházási Bank a mi bankunk

„Az Európai Beruházási Bank (EIB) kiemelkedően fontos szerepet játszik a válságból való kilábalásban, hiszen hitelnyújtása révén különösen az európai infrastruktúra korszerűsítése területén, valamint a kis- és középvállalati szektorban olyan fontos beruházások valósulhatnak meg, amelyek serkentik a növekedést, elősegítik az új munkahelyek teremtését, növelik az Európai Unió gazdaságainak a versenyképességét” – érvelt Herczog Edit a bank tevékenységéről készült jelentés vitájában.

Herczog Edit utalva Orbán Viktor az IMF-fel kapcsolatos korábbi kijelentésére úgy fogalmazott, hogy „az EIB valóban a mi bankunk”, hiszen a strukturális hitelekkel támogatott beruházások finanszírozására a jövőben az eddiginél is nagyobb figyelmet fordítva hozzájárulhat a projektek eredményes megvalósításához, továbbá a jövőbeni szűkös költségvetési lehetőségek közepette tágíthatja a mozgásteret. „Ezt a fajta támogatást a fellendüléshez és növekedéshez szükséges beruházások megvalósítása érdekében elsősorban azokban a tagállamokban indokolt bővíteni, amelyeket a gazdasági válság a legerőteljesebben sújtott” – fogalmazott a képviselő.
 
Herczog többek között arra hívta fel a figyelmet a vitában, hogy a Banknak a regionális programok megvalósításában, különösen a Balti-tenger térségének és a Duna-régiónak a fejlesztésében való részvétele további bátorítást érdemel. Az e programokban való részvételt követendő gyakorlatnak lehet tekinteni az EU más térségekben megvalósuló regionális fejlesztési programjainak kiszélesítésében.