Az info-kommunikációs robbanás az új évszázad villamosítása

Az Európai Bizottság későn ébredt, de még behozható Európa lemaradása a telekommunikáció terén. Bármiféle késlekedés azonban végzetesnek bizonyulhat a világ egyik leggyorsabban fejlődő ágazatában – fejtette ki Herczog Edit az Európai Parlament Ipari Bizottságának mai ülésén.

Kritikussá vált a kontinens lemaradása az info-kommunikációs ágazatban, és ezért nagyrészt magunkat okolhatjuk – derült ki az Európai Bizottság prezentációjából és az azt követő vita során az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának (ITRE) mai ülésén. Miközben az Egyesült Államokban a mobilkapcsolatok fele, Japánban és Dél-Koreában pedig negyven százaléka 4G (LTE) sebességű, addig az öreg kontinensen a telefonok alig 6 százaléka kapcsolódik ilyen hálózatokhoz.
 
Az Európai Unió egyes tagállamaiban óriási különbségek vannak a telefonálás és internet-használat díjaiban. A távközlési infrastruktúra javarészt még ma is az országhatárokat követi, és ez nem csak a költségcsökkentés gátja, de a hálózat- és szolgáltatás-fejlesztésé is. A széttagoltság nem csak gyengébb szolgáltatási színvonalat, egyes országokban blokkolt, elérhetetlen alkalmazásokat, de drágább fogyasztói díjakat is eredményez.
 
A területen a beruházások üteme lassú, és ez beavatkozás nélkül aligha változik, hiszen az európai telekom vállalatok pedig az internetezés és az okostelefonok robbanásszerű terjedése ellenére is alig termelnek profitot. A piaci szereplőknek az országhatárok átlépése sokszor komoly fejtörést okoz, hiszen nincsenek egységes iparági szabályok, standardok. A fogyasztóvédelem szabályai ugyanígy eltérnek tagállamról tagállamra. Bürokratikus eljárások akadályozzák a fejlesztéseket.
 
Az Unió Digitális Menetrendje (Digital Agenda), a benne foglalt lépések szolgálnak a növekedés útjában álló korlátok, határok lebontására. Az Európai Bizottság stratégiája tartalmazza többek között az engedélyezési és felügyeleti hatáskörök közösségi szintű harmonizációját, a fogyasztói jogok összehangolt védelmét, a telefonos és adatforgalmazási roaming díjak eltörlését, az engedélyeztetési eljárások egyszerűsítését és közös technológiai standardok bevezetését.
 
Herczog Edit szerint a digitális technológia napjaink leggyorsabban fejlődő területe, ezért az Unió késlekedése már eddig is igen káros volt. A hatásában csak a száz évvel ezelőtti villamosításhoz fogható terület alapvetően rajzolja újra a világgazdasági erőviszonyokat. A képviselő – a szélessávú internethálózatok fejlesztéséről szóló, a Digitális Menetrend egyik fontos fejezetének jelentéstevője – szerint nem csak a további késlekedésnek kell elejét venni. Az is létkérdés, hogy a digitális kommunikáció vívmányait a korábban mellőzött fogyasztói csoportok is élvezhessék. Így különösen fontos a vidéki, rurális környékek bekapcsolása a fejlődésbe, illetve a KKV szektor szempontjait is érvényesíteni kell az intézkedések során.