2012. június 29. 13:33

Az MSZP emlékezik a gazdák legnagyobb ünnepén

Az MSZP Péter-Pál napján, az aratás ünnepén bőséges termést kíván minden gazdálkodónak. Az ünnep mellet azonban sajnos szomorú eseményekre is emlékeznünk kell. A kuláküldözés áldozatainak emléknapja fontos kötelességet ró minden magyar polgárra. Az 50-es évek diktatúrája a magyar középparasztsággal szemben tanúsított kegyetlen üldöztetést és megkülönböztetést a szocialisták elítélik és mindent elkövetnek azért, hogy hasonló események ne következhessenek be hazánkban. Nem engedhetjük meg, hogy olyan rendszer jöhessen létre hazánkban, amely esélyt ad ilyen alávalóságnak és ennek elkerülése a nemzet minden polgárának felelőssége.

A magyar középparaszti réteggel szembeni kegyetlenkedések, megaláztatások, tulajdonaik elkobzása a nemzet, a mezőgazdaság tragédiája. Az egyéni, családi fájdalmakon, drámákon túl számos kiváló szakembert vesztett Magyarország ezekkel a súlyos döntésekkel.

A magyar gazdák a magyar föld iránti elkötelezettségét, hűségét jól példázza, hogy történelmi sebeiket feledve, a 60-as évektől – számos új, fiatal szakemberrel közösen – olyan mezőgazdaságot hoztak létre Magyarországon, melyet csodált a világ. A világ számos pontján találunk még ma is olyan meghatározó mezőgazdasággal rendelkező országokat, ahol tisztelettel emlékeznek a magyar agrárszakemberek kiváló teljesítményére és büszkén vállalják, hogy tudásukra építették saját mezőgazdaságukat.

Az MSZP szeretné hangsúlyozni, hogy az agráriumot erősítő, a magyar föld iránt elkötelezett szakembereket a nemzet különösen fontos tagjainak tartja. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a diktatúrákra jellemző atrocitások ne fordulhassanak elő többet Magyarországon, ezért a demokrácia értékeinek védelmét tekintjük legfőbb törekvésünknek.