Külföld | kohéziós alap Európai Parlament
2012. november 28. 18:37

Az MSZP EP-delegáció pártközi egyeztetést kezdeményez az EU költségvetéséről az EP-ben

Tabajdi Csaba delegációvezető szerint az Európai Parlamenten múlhat a kohéziós források megvédése.

"Az új tagállamoknak pártállástól függetlenül össze kell fogniuk az Európai Parlamentben is, hogy megvédjék a Kohéziós Politika fejlesztési forrásait." - ez volt az üzenete a Duna-Balti Együttműködés mai ülésének az Európai Parlamentben. Az Európai Szocialista Frakción belül 2004-ben Tabajdi Csaba kezdeményezésére az új tagállami képviselők egyeztető fórumaként létrejött csoport az EU 2014-20 közötti hétéves költségvetéséről egyeztetett Ivajlo Kalfin, a hétéves költségvetéssel foglalkozó európai parlamenti tárgyalócsoport szocialista tagjának részvételével. Az MSZP EP-képviselői, Tabajdi Csaba, Göncz Kinga és Herczog Edit hangsúlyozták: a pártközi egyeztetést minél előbb meg kell kezdeniük a képviselőknek, hogy még a 2013. februári, a költségvetési tárgyalásokat folytató állam- és kormányfői csúcs előtt láthatóvá tegyék álláspontjukat a Parlamentben is, hasonlóan a Kohézió Barátai csoporthoz.

"Magyarország számára kedvezőbb lett volna a Herman van Rompuy által csütörtök éjjel benyújtott költségvetési javaslat, amennyiben a korábbi javaslathoz képest kétmilliárd euróval növelte volna a hazánknak jutó uniós forrásokat a kohéziós alapokból. Mivel azonban megállapodás nem született, ez csak tárgyalási alapnak tekinthető a továbbiakra nézve." - hangsúlyozta Tabajdi. Hozzátette: a magyar kormánynak a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítania arra is, hogy az uniós források mennyisége mellett azokhoz milyen felhasználási szabályokat rendel az Európai Unió. "Ez a vita legalább olyan meghatározó, mint a főösszegről szóló. Megengedhetetlen, hogy a jövőben lehetővé váljon az egyébként is rossz helyzetben lévő országok forrásfelhasználási szabályainak szigorítása, vagy a források makrogazdasági egyensúlytalanságok miatti felfüggesztése.

Herczog Edit figyelmeztetett, hogy az infrastruktúra-fejlesztésre Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz néven elkülönítendő alapból mely részben a Kohéziós Alapból kerülne elkülönítésre, ahogyan azt a javaslat tartalmazza, 2017-től a tagállamok "egymástól is elnyerhetnének" ilyen forrásokat. Ez egészségtelen viszályt okozna: éppen a támogatásokra leginkább rászoruló országok kerülnének rosszabb helyzetbe, különösen, ha nincsenek a fiókban jól előkészített projektek, és ugrásra kész befektetőik." Göncz Kinga ugyanakkor azt hangsúlyozta, azzal, hogy a tagállamok nem kívánják garantálni, hogy a kohéziós politikákra szánt költségvetésen belül az Európai Szociális Alap legalább 25%-os részt képviseljen, veszélyeztetik a válság miatt még nehezebb helyzetbe került szegény régiók felemelkedését és a munka nélkül maradt emberek számára az esélyteremtést. "Az európai források szerepe e téren kulcsfontosságú. A múltbeli tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy a tagállami kormányokra nem mindig számíthatunk a szociális különbségek felszámolása terén, ezért meg kell védenünk az Európai Szociális Alapot."

A képviselők emlékeztettek rá, hogy az MSZP és annak MSZP EP-delegációja korábban is vállaltan támogatta Magyarország törekvéseit az EU hétéves költségvetéséről szóló vitában a magyar vállalkozásoknak, önkormányzatoknak és gazdáknak jutó fejlesztési források megvédése érdekében. "Most arra hívjuk fel más frakciókban ülő képviselőtársainkat, mind a magyar, mind a többi új tagállam képviselőit, hogy üljünk le és dolgozzunk ki közös stratégiát közös érdekeink megvédésére." - húzta alá a Duna-Balti Együttműködés üzenetét Tabajdi Csaba.