Az MSZP Hajdú-Bihar megyei elnökségének állásfoglalása az alkotmánybírák jelöléséről

Az MSZP Hajdú-Bihar megyei elnökségének állásfoglalása az alkotmánybírák jelöléséről
A hatalmi ágak elválasztása, a fékek és ellensúlyok rendszerének működése minden demokratikus jogállamban alapkövetelmény. A Fidesz a 2010-es hatalomra kerülését követően parlamenti többségével visszaélve fokozatosan felszámolta az egyes hatalmi ágak közötti kényes egyensúlyt, gyakorlatilag megszüntette saját uralkodásának törvényi korlátait.
Ennek egyik első lépéseként megváltoztatták az Alkotmánybíróság tagjainak jelölési rendjét, jelentősen korlátozva a testület hatáskörét, jogosítványait. Az Alkotmánybíróság megüresedő helyeire - az ellenzékkel történt egyeztetés nélkül - saját embereit, fideszes pártkatonákat ültetett. A jelölésük egyetlen feltétele, a feltétlen párthűség volt. Ennek következtében az Alkotmánybíróság lényegében asszisztál a Fidesz-kormány jogállamiságot tipró döntéseihez, alkalmatlan arra, hogy érdemben korlátozza a miniszterelnöki túlhatalmat. Az Alkotmánybíróság ma súlytalan, politikai függetlensége megkérdőjelezhető. 
A Fidesz, mivel már nincs kétharmada a parlamentben, az Alkotmánybíróság ez év elején megüresedő helyeinek betöltésére látszat egyeztetéseket kezdeményezett a parlamenti pártokkal.
Véleményünk szerint az MSZP-nek az új tagok jelölési folyamatában nem szabad részt vennie, hiszen ezzel a párt legitimálná a Fidesz korábbi lépéseit, a fékek és ellensúlyok rendszerének felszámolásara hozott parlamenti döntéseket. A szocialista párt nem adhatja nevét a jelenlegi torz rendszer működéséhez, hiszen az kizárólag a Fidesz számára jó. Az Alkotmánybíróság jogköreinek jelentős módosítására, szakmai tekintélyének visszaállítására, a mindenkori politikai hatalomtól való tényleges függetlenségének a megteremtésére van szükség. Biztosítani kell, hogy az Alkotmánybíróság ne legyen a politika kiszolgálója, függetlensége a mindenkori kormánytól megkérdőjelezhetetlen legyen.
Az MSZP Hajdú-Bihar megyei elnöksége kéri a párt országos elnökségét és parlamenti frakcióját, hogy hozzon olyan politikai döntést, hogy a szocialista párt a jelenlegi feltételekkel nem vesz részt az Alkotmánybíróság tagjainak jelölésében. Javasoljuk, hogy a párt parlamenti frakciója egyúttal nyújtson be törvénymódosítást az Alkotmánybíróság hatáskörének módosítására, jogosítványainak növelésére, illetve tagjai pártoktól való függetlenségének biztosítására.
Meggyőződésünk, hogy a szocialista párt által képviselt értékek hiteles megjelenítését szolgálja, ha az MSZP nem adja nevét a Fidesz áldemokratikus kezdeményezéséhez. A párt nem lehet részes a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok rendszerének felszámolásában.
 
az MSZP Hajdú-Bihar megyei elnöksége