mszp.hu | Belföld | Oktatás
2019. április 10. 20:05

Az MSZP jobban teljesít! És ez független az ország megítélésétől!

Az MSZP jobban teljesít! És ez független az ország megítélésétől!
Az ISDUE – a Szociáldemokrata Tanárok Nemzetközi Szövetsége a SZOCINTERN tagszervezete. Az MSZP Országos Pedagógus Tagozta 1992 óta tagja ennek a szervezetnek.
Több évtizedes munkánk következtében Tagozatunk elvitathatatlan tekintélye mind Magyarországon, mind a nemzetközi szervezetben ismét meghozta gyümölcsét: a Bécsben, 2019. március 23-25 között megrendezett Education & Selection ISDUE szemináriumon, a szervezet Alapszabálya szerint tisztújítást is tartottak.
 
Molnár Istvánt a Controlling Commitee tagjának, Dr. Vass Vilmost, harmadik alkalommal, újabb két évre a nemzetközi szervezet elnökének választották.  (Harmadszori jelölésre eddig még nem volt példa az ISDUE történetében!)
 
Meg kell említenünk, hogy 2018. februárjától, Dr. Harsányi Iván barátunk halála óta, az iránta való tiszteletből a Controlling Comitee-ben Iván pozícióját nem töltötték be, annak ellenére, hogy a Politic Buroonak ehhez joga lett volna.
 
Szeretettel és büszkeséggel gratulálunk a megválasztott, a szervezetben magas rangot betöltő barátainknak és kívánjuk, hogy hasonlóan munkálkodjanak, mint ami eddig ránk, magyar szocislistákra jellemző volt!
 
Az MSZP Országos Pedagógus Tagozata képviseletében:
 
Kajtárné Botár Borbála
elnök