mszp.hu
2017. március 24. 19:56

Az MSZP Közgazdasági Tagozatának nyilatkozata Botka László igazságos Magyarországról szóló programjáról

Az MSZP Közgazdasági Tagozatának nyilatkozata Botka László igazságos Magyarországról szóló programjáról
Az MSZP Közgazdasági Tagozata támogatja Botka László miniszterelnök-jelölt, szegedi polgármester javaslatát az igazságosabb közteherviselési rendszerre: a közepes és alacsony jövedelműek adójának csökkentését - beleértve az adómentes minimálbért - és a magas jövedelműek, a havonta 1 milliónál többet keresők, a jelentős vagyonnal rendelkezők nagyobb hozzájárulását a közteherviseléshez.

Az MSZP Közgazdasági Tagozata az igazságos Magyarország megteremtése érdekében kiemelten fontosnak tartja az alábbiakat:

1) Az egészségügyi szolgáltatások mindenhol legyenek elérhetők!

A jövő az orvosi együttműködéseké, csoportpraxisoké, amihez diplomás nővérek, védőnők, szociális nővérek, "egészségőrök" által működtetett, település szintű "egészségpontok" kapcsolódhatnak. A városokban és a fővárosban a háziorvosok társulásával létrehozott praxisközösségeket támogatni kell, jelentősen növelve a háziorvosi praxis javadalmazását. A kiskórházak alapvetően járóbeteg-ellátó központtá és krónikus ellátást, szakápolást nyújtó intézményekké alakuljanak, ahol az ellátás zömét az egynapos sebészet és a nappali kórházi ellátás adja. A nagy kórházakban csúcstechnológiákat és tudást koncentráló, ugyanakkor mindenki számára elérhető centrumokat kell létrehozni.

Az ápolásra szoruló időskorúak számának növekedése miatt kiemelten fontos ügy a tartós ápolás és gondozás. Elsősorban a családon belüli ápolás feltételeinek, finanszírozásának megoldását kell támogatni, ide értve az ápolással foglalkozó családtag ilyen tevékenységének munkaként, közfeladatként, illetve nyugdíjra jogosító munkaviszonyként történő elismerését is.

2) A fiatalok megtanuljanak írni, értően olvasni, számolni és számítógépet kezelni, idegen nyelven írni és beszélni, sajátítsák el az együttműködés alapkészségeit, a mindennapi élet alapvető, hétköznapi képességeit!

Jelentős ösztöndíj programot kell bevezetni a középfokú oktatásban a rászorultaknak és a tankötelezettséget a gyermek, illetve a tanuló 18. életéve betöltéséig garantálni. Világnézeti semlegesség érvényesítése érdekében minden településen legyen állami (önkormányzati) oktatási (szociális) intézmény és az állami és az egyházi intézmények azonos támogatásban részesüljenek. Létre kell hozni a szakképzés és a felnőttképzés új kereteit, amely elérhetővé teszi az oktatási rendszert már elhagyók számára is az együttműködési képességek, az írástudás és a digitális írástudás alapvető ismereteinek folyamatos megszerzését.

Magyarországon minél többek számára nyitott legyen a felsőoktatás, ennek érdekében az első évben tandíjat, vagy önköltséget ne fizessen senki. A szociális ösztöndíjrendszer biztosítsa, hogy a hátrányos helyzetből érkezők is tudásukat és figyelmüket tanulmányaikra fordíthassák, a tanulmányi ösztöndíj-rendszer pedig, hogy a szorgalom és a tanulmányi eredmény kellő elismerést kapjon.

3) A gyermekek nevelése kiemelt támogatásban részesüljön!

Minden adófizető család kapja meg az átlagjövedelem adótartalmának megfelelő gyermekkedvezményt, mert egyetlen gyermek sem járhat rosszabbul azért, mert szülei keveset keresnek. Az állam az önkormányzati szociális bérlakások felújítási költségének felét fizesse ki, bérleti díjához 10.000Ft/hó összeggel járuljon hozzá. Kedvezményezzük a GYED és a GYES apák általi igénybevételét.  Kedvezményekkel javasoljuk segíteni a kisgyermekes anyák munkavállalását.

4) Kerüljön sor az alacsony nyugdíjak jelentős emelésére!

Az átlag alatti nyugdíjakat az átlagosnál nagyobb mértékben szükséges növelni, és 50 ezer forintra emelni a nyugdíj minimumot, ugyanakkor ösztönözni kell a nyugdíj-megtakarításokat. Újra lehetővé kell tenni a rugalmas nyugdíjba vonulást,  újra kell építeni a rokkantsági nyugdíjak rendszerét.

5) Több fizetése legyen a dolgozó embereknek!

Javasoljuk a 100 ezer forintos nettó minimálbér, a 125 ezer forintos nettó bérminimum bevezetését úgy, hogy ez a munkáltatói terhek emelkedése nélkül valósuljon meg. A közalkalmazottak (pedagógusok, orvosok, nővérek) legalább nettó 150, ha egyetemet végzett akkor 200 ezer forintos fizetést kapjanak. Azok esetében, akik 2010 óta nem kaptak fizetésemelést, ott 50%-kal emelkedjenek az illetmények.

6) Aki tud, az dolgozhasson!

Az álláskeresési támogatás időtartamát 6 hónapra és összegét is emelni szükséges. A nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülők esetében is fokozatosan érvényesíteni kell az álláskeresést ösztönző eljárásokat, s ezzel párhuzamosan a segély összegét is fel kell emelni. A közhasznú munkavégzés adjon esélyt az elhelyezkedésre, ezért a közmunka részévé kell tenni a versenyszférában történő elhelyezkedést segítő át- és továbbképzést, s adókedvezménnyel támogatni az átképzést/felnőttképzést, illetve segíteni azokat a vállalkozásokat, amelyek munkahelyet hoznak létre.

7) Alapvető életfeltételeket mindenkinek biztosítani kell!

Mindenkinek járnak a mindennapi megélhetéshez szükséges alapvető szolgáltatások. Sávos tarifarendszer bevezetését javasoljuk a gáz és a villamos energia árrendszerben, amelyben az átlagfogyasztásig a mainál alacsonyabb áron kapják a fogyasztók az energiát. Havi 500 liter ivóvizet, 10m3 földgázt és 30kWh áramot minden állampolgár a bejelentett lakcímén jelképes áron kapjon. A szolgáltatók kötelesek legyenek minden gáz- és áramszolgáltatásból kikapcsolt fogyasztót ingyen visszakapcsolni és előre fizetős mérőórával ellátni. 5%-ra szükséges csökkenteni az alapvető élelmiszerek, valamint a gáz, a villamos energia és az ivóvíz ÁFA-ját. Fontos az is, hogy a mindennapi életfeltételek biztosítása érdekében készüljön javaslat az alapjövedelem kísérleti bevezetéséről és pozitív tapasztalatok esetén széleskörű társadalmi vita után szülessen döntés kiterjesztéséről.

Andor László,                                               
Tiszteletbeli elnök,közgazdász, egyetemi tanár

Szekeres Imre,
tagozati elnök, mérnök, c. egyetemi docens

Kiadó: MSZP Országos Központ

Kapcsolódó párttagok