mszp.hu | Belföld
2019. március 09. 23:00

Az MSZP Országos Elnökségének állásfoglalása

Az MSZP Országos Elnökségének állásfoglalása
a tudományos élet szabadsága és a Magyar Tudományos Akadémia függetlensége elleni kormányzati támadásokról
Hazája ellen cselekszik, aki zülleszti az oktatási rendszert, aki támadja a tudományos élet szabadságát.
 
Nem szereti a hazáját, aki listázza a szabad gondolkodókat, magyar tudósokat, és nyíltan antiszemita propagandával kelt gyűlöletet, meghamisítja a történelmet.
 
Nincs szabadság és erős Európa ott, ahol egyetemeket üldözhet el, és civil szervezeteket lehetetlenít el a hatalom.
 
Ezért elítéljük az Orbán-kormánynak az elmúlt évek során a köz- és felsőoktatás, a kultúra, a tudomány, a művelődés és általában a szellemi élet, a civil autonómiák területén elkövetett rombolását, a CEU elüldözését, és elfogadhatatlannak tartjuk a kormánynak a Magyar Tudományos Akadémia és kutatóintézetei ellen tervezett erőszakos „átszervezési” lépéseit.
 
A Magyar Tudományos Akadémiát alapító Széchenyi István és a közel kétszáz éves intézmény szellemiségét, vívmányait, értékeit meggyalázó „átszervezési koncepció” képmutató módon hivatkozik az innovációra, a gazdaságosságra és a versenyképességre.
 
A kormányzati „koncepció” valójában a nyers hatalompolitikai érdekeknek, a kritikai gondolkodás elfojtásának, a gazdaság-, társadalom- és humántudományok politikai érdekek szerinti közvetlen irányítás alá kényszerítésének, egyes lobbi csoportok nyers tőkeérdekei kiszolgálásának, a távlatos gazdasági-társadalmi modernizáció lefékezésének, az ország kiszerelő vagy pusztán bedolgozó üzemmé, lebutított, de annál engedelmesebb szolgatársadalommá züllesztésének fedőszövege, ideológiája. Semmi köze továbbá az akadémiai kutatóhálózatban és a felsőoktatásban indokolt szakszerű és folyamatos korszerűsítésekhez.
 
Mindezeken túl sok ezer kutató utcára kerülését is kockáztatja, felgyorsítja a fiatal értelmiségiek kivándorlását és a magyar társadalom, az egész nemzet közműveltségének süllyedését.
 
Az MSZP Országos Elnöksége szolidáris az Akadémiai Dolgozók Fóruma és más szervezetek küzdelmeivel, az állásvesztésre ítélt ezrekkel, és követeli a Magyar Tudományos Akadémia függetlenségét sértő intézkedési tervek azonnali visszavonását.
 
 
Budapest, 2019. március 7.
 
 
 
Dr. Tóth Bertalan
MSZP elnöke

Kapcsolódó párttagok