2011. március 04. 10:19

Az MSZP Pedagógus Tagozata tiltakozik a tankötelezettség 15 éves korra való leszállítása ellen

A Magyar Szocialista Párt Pedagógus Tagozata tiltakozik a tankötelezettség korhatárának a Széll Kálmán tervben a kormány által megfogalmazott, 15 éves korra való leszállítása ellen.

Magyarország gazdasági fejlődése előtt álló egyik legnagyobb akadály, hogy nem rendelkezünk megfelelő számú magas szinten képzett, a gazdaságban, a technológiában, az alkalmazásban bekövetkező változásokhoz alkalmazkodni képes, tanulni tudó munkavállalóval. A munkanélküliek döntő többségét a szakképzetlenek, vagy csak alacsony, és nehezen konvertálható szakképzettséggel rendelkezők alkotják. A tankötelezettség korhatárának leszállítása várhatóan e kört tovább bővíti, megnöveli azok számát, akik nem tudnak megjelenni versenyképesen a munkaerőpiacon.

A közoktatásból 15 évesen kikerülők számára nem alternatíva a "kenyérkereset", amit a Széll Kálmán terv cinikusan ajánl. Szakképzettséggel rendelkező huszonéves fiatalok sem találnak kellő számban munkát. A 16 éves kor előtti foglalkoztatást pedig általunk is aláírt nemzetközi egyezmények tiltják.

A tervezett intézkedés következtében elsősorban cigány gyermekek kerülnének ki az intézményes gondoskodásból, elsősorban ők veszítenék el a szakképesítés megszerzésének az esélyét. Ezért ez a tervezett intézkedés jelentős mértékben tovább rontaná a cigányok társadalmi integrációjának feltételeit.

A tankötelezettség korhatárának 15 éves korra való leszállítása veszélyezteti országunk eredményes részvételét abban a programban, amelyet az Európai Unió indított a korai iskolaelhagyók számának jelentős csökkentése érdekében. E statisztikákat tekintve jelenleg Magyarország az Európai Unióban viszonylag jó adatokkal rendelkezik, azonban a tervezett intézkedés hatására ez jelentősen romlana.

A tankötelezettség korhatárának leszállítása pedagógus álláshelyek megszűnésével, iskolák bezárásával járna. Bár a közoktatás anyagi helyzetének racionalizálása a problémák, az esetleges túlköltekezések alapos megismerése után reális feladat lehetne (de csak akkor, ha hitelesen bebizonyítható, hogy valóban van pazarlás a közoktatásban), ez a szűklátókörű körülményeket számba nem vevő spórolás azonban a politikai felelőtlenség, sőt, a politikai bűn kategóriájába esik.

Követeljük, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya mondjon le a tankötelezettség korhatárának 15 éves korra való leszállításáról, e pontot törölje a Széll Kálmán tervből, és dolgozzon ki szakmailag megalapozott, a létező problémák megoldása érdekében sikert ígérő reformprogramot.