2012. február 17. 17:07

Az MSZP Pedagógus Tagozatának állásfoglalása az új Nemzeti Alaptanterv vitaanyagáról

Az új alaptanterv a 60-as évek tanterv-utasításos logikájára épül, szakít tehát az 1985-ben kezdődött haladó hazai hagyománnyal. Az MSZP elutasítja az idejét múlt szabályozási rendszer feltámasztását!

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapjára felkerül új Nemzeti Alaptanterv (NAT) szorosan illeszkedik a miniszterelnök centralizációs törekvéseihez, a Köznevelési törvény államosító előírásaihoz. Szakít azzal a haladó hazai hagyománnyal, amely az 1985-ös törvénnyel kezdődött: a kétpólusú - a központi és helyi tanterv egyensúlyára épülő - szabályozási rendszerrel.

Az új NAT drámai mértékben, mindössze 10%-ra csökkenti az intézmények tantervi mozgásterét, amely a pedagógiai megújulás példátlan akadályozását, a gyermekek igényeihez igazított pedagógiai eszközök és módszerek alkalmazásának teljes ellehetetlenítését jelenti. Ez a 60-as évek tanterv-utasításos logikája!  Akkor "a KÖZPONTBÓL" megmondták, hogy mit kell tanítani. Ezt kényszerítik ránk ma is?

Az MSZP Pedagógus Tagozata úgy látja, ez a helyi társadalmi igények, pedagógus- és gyermekközösségek érdekeinek teljes semmibe vételét, a SZAKMA semmibe vételét jelenti, ami közönyhöz, érdektelenséghez és motiválatlansághoz vezet!

Ráadásul az új NAT-ban a köznevelés feladatai és értékei, az alapelvek, célok és nevelési területek megfogalmazásai erőteljesen ideologikus, államközpontú törekvéseket tükröznek! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az erkölcstan, mint tantárgy kötelező oktatásának előírása! Az új Nemzeti Alaptanterv típusát tekintve előíró, tananyagközpontú tanterv, tanulásfelfogásában csupán az ismeretek átadásának avítt szemlélete jelentkezik! A társadalmi konszenzusra esély sincs, hiszen a vita már március 3-án lezárul.

Az MSZP Pedagógus Tagozata a mindezek miatt elutasítja az új Nemzeti alaptanterv bevezetését, tiltakozik a tanterv-utasításos, erőteljesen központosító, réges-rég idejét múlt szabályozási rendszer feltámasztása ellen!

Az MSZP Országos Pedagógus Tagozata