2011. január 14. 16:00

Az MSZP politikai nyilatkozata

A kormány zsarolással és fenyegetéssel arra kényszeríti a magánnyugdíjpénztárak tagjait, hogy - lemondva eddigi megtakarításaikról, lemondva az öngondoskodásról - teljes egészében az állami nyugdíjrendszerre bízzák időskori ellátásukat. Az így nyert pénzt a kormány kivonja a nyugdíjrendszerből és más célokra költi el. Aki mégis a magán-nyugdíjpénztári tagságának fenntartása mellett dönt, azt büntetőadóval sújtják, és a további munkában töltött éveit az állami nyugdíjrendszer nem ismeri el. Mindez egyértelműen cáfolja a Fidesz-kormány azon állítását, hogy biztosítja a szabad választás lehetőségét.

A kormány intézkedése alkotmányellenes, mert nem tartja tiszteletben a magántulajdon sértetlenségét. Tisztességtelen, mert törvényben biztosított szolgáltatást von el úgy, hogy nem ad kompenzációt. Felelőtlen, mert aláássa a nyugdíjrendszer kiszámíthatóságát. Lelkiismeretlen, mert kockáztatja sok millió dolgozó magyar állampolgár időskori biztonságát és életlehetőségét.

Az MSZP célja, hogy Magyarországon helyreálljon az igazságos, fenntartható és megfelelő garanciákat nyújtó nyugdíjrendszer. Elfogadhatatlan, hogy a befizetett nyugdíj-hozzájárulás után ne járjon az érintett számára állami nyugdíj.

Ezzel a nyilatkozattal a Magyar Szocialista Párt kötelezettséget vállal, hogy amint lehetősége lesz, igazságot szolgáltat a jogszerűtlen államosítás elszenvedőinek és kárpótolni fogja az állami nyugdíjjogosultság visszaadásával mindazokat, akiket kár ért.

az MSZP Országos Elnöksége,
az MSZP Választmányának vezetősége,
az MSZP parlamenti frakciójának képviselői