Az MSZP reagálása Selmeczi Gabriella sajtótájékoztatójára

Az MSZP megerősíti, hogy 1. az MSZP-nek nincsen Károlyi Attila nevű tagja, 2. az MSZP-nek nincs Fejér megyei sporttagozata sem, így annak vezetője sem lehet az említett személy.

Az MSZP számos tagozatot működtet, így is kapcsolatot tartva bizonyos szakmai és társadalmi témák iránt érdeklődő szakemberekkel és a területen működő civil szervezetekkel. A tagozatok tagjai sorába nem csak párttagokat vehetnek fel, hanem párton kívülieket is, ezzel megteremtve számukra a közösséghez tartozás, illetve a szakmai munkába (programalkotásba, törvényi kezdeményezések véleményezésébe) való bekapcsolódás lazább formáját.

E tagozatok ülései általában nyilvánosak, így az országos sporttagozat rendezvényein számos résztvevő között akár egy Károlyi Attila nevű személy is részt vehetett, s aláírhatta az ilyenkor szokásos jelenléti ívet.

Az MSZP alapszabálya szerint azonban bármilyen tagozat csak a megyei pártelnökség jóváhagyó döntése alapján jöhet létre és csak ezután van a párthoz kötődő képviseleti joga, márpedig a Fejér megyei elnökség nem hagyott jóvá semmilyen sporttagozatot. Ugyancsak az alapszabály intézkedik arról is, hogy a tagozatokat csak párttagok vezethetik, így Károlyi Attila ezért sem lehet a (nem létező) Fejér megyei sporttagozat elnöke.

Ennél se többet, se kevesebbet nem állítottunk korábban sem.