mszp.hu | közlemény
2014. november 19. 17:26

Az MSZP Tudományos, Felsőoktatási és Innovációs Tagozatának felhívása

A rövid távú politikai érdekeket szem előtt tartó választási kommunikáció idejének lejártával immár „csak” Magyarország sorsa forog kockán. Az MSZP Tudományos, Felsőoktatási és Innovációs Tagozata felhívással fordul a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek oktatóihoz, kutatóihoz, a hallgatókhoz és mindenkihez, akinek fontos az ország jövője.

Az ismeretek elavulása az emberöltőről mára néhány évre szűkült. Elemi érdekünk a gyorsuló világgal lépést tartani. Miközben az interneten egyre több információ érhető el, a politikai döntések „két kattintással” ellenőrizhetőek. Az ember szabadságának határai is hihetetlenül kitágultak.

Ezzel együtt a tudás átadása továbbra is az oktatással, a tudás létrehozása a kutatás-fejlesztéssel, a tudás piaci hasznosítása pedig az innovációval érhető el. E három tényező a gazdasági növekedést napjainkban már 70-80 százalékban határozza meg. Az ipar és a mezőgazdaság súlya csökken, már hazánkban sem éri el a 30 százalékot, a maradékot a szolgáltató szektor teszi ki. A K+F és innovációs ráfordítások tehát a leghatékonyabb GDP-növelő állami beruházások.

Felelős államférfi célja ma csak az lehet, hogy a polgárok lehető legszélesebb körben és a lehető legmagasabb szintű tudással rendelkezzenek, hogy a fejlődéssel lépést tudjanak tartani. Tőlünk Nyugatra ezért emelik a tankötelezettség korhatárát és a felsőfokú oktatásban részesülők létszámát, ezért tesznek meg mindent a hátrányos helyzetű gyerekek minőségi közoktatási rendszerbe való integrációjáért, ezért bővítik folyamatosan az élethosszig tartó tanulás feltételeit.

Orbán Viktor mindebből semmit nem ért. Vagy a tudás hatalmánál előbbre valónak tartja a saját hatalmát, ezért épp az ellenkezőjét akarja megvalósítani. A tankötelezettség korhatárának leszállítása, a közismereti tárgyak visszametszése a szakiskolákban, a gimnáziumi férőhelyek és a felsőoktatási keretszámok csökkentése az ország intellektuális leépüléséhez, maradék versenyképességének elvesztéséhez vezet már középtávon is. Orbán munkaalapú társadalmából így legfeljebb segédmunka alapú társadalom lesz.

Az alapkutatások háttérbe szorítása az Országos Tudományos Kutatási Alap megszüntetésével, az innovációs rendszer merev, hivatalnoki szisztémával való felváltása, a Magyar Tudományos Akadémia jogosítványainak csorbítása az ötvenes évek világát idézik. A kormány kudarccal végződött támadása az internet ellen már túlment a társadalom tűrőképességén, s rég nem látott ellenállást váltott ki gyakorlatilag az ország egészéből. A kormány által elindított folyamatok ugyanakkor továbbra is az ország jövőjét veszélyeztetik. 

A 2015-ös költségvetés és más törvényjavaslatok is riasztó jövőképet vetítenek. Az egyetemi autonómia felszámolása, a drasztikus forráselvonás, a tanszéki kutatási kapacitások szűkítése, a kancellári rendszer bevezetése legjobbjaink távozását, a felsőfokú képzés hanyatlását eredményezhetik.

Arra hívunk fel mindenkit, akinek fontos a tudás, a kutatás és az innováció ügye: tegyen meg mindent ezek védelmében! Fogjuk össze és támogassuk azokat a törekvéseket, amelyekkel megálljt tudunk parancsolni a nemzeti tudatlanságot pajzsára emelő rendszernek!

Az MSZP Tudományos, Felsőoktatási és Innovációs Tagozata

Budapest, 2014. november 18.