2011. március 04. 10:42

Az MSZP Tudományos Tagozatának nyilatkozata

Az MSZP Tudományos, Felsőoktatási és Innovációs Tagozata elkötelezett az ország gazdasági felemelkedése, a tudomány és a kultúra szabadsága, a nyilvánosság, a demokrácia érvényesülése mellett.

Az elmúlt hónapok aggodalommal töltenek el bennünket, mert mindezek a nemes célok a kormányzat tevékenységéből jórészt hiányoznak, illetve azokkal ellentétes tendenciák bontakoznak ki konok következetességgel.

A tagozat ezért állást foglal annak érdekében, hogy a kormány

- fogalmazza meg az ország felemelkedéséhez nélkülözhetetlen gazdasági, oktatási, egészségügyi és szociális reformokat, hogy azokat az innováció- és tudománypolitika terén figyelembe lehessen venni;

- segítse elő, hogy a társadalompolitikai és gazdaságpolitikai döntések szakmai és tudományos megalapozásában, valamint azok valóra váltásában az értelmiség minél szélesebb körben tudjon részt vállalni, ugyanakkor határolódjék el a - különösen a nemzetközi elutasítást is kiváltó - értelmiségellenes fellépésektől;

- gondoskodjon a tudomány és az innováció anyagi feltételeiről, az e célra képződő pénzügyi forrásokat ne zárolja, ne vonja el, tekintse magára nézve irányadónak az EU 2020 stratégiájának e források növelését előíró irányelveit, s ezzel tegyen az EU elnökségi tisztének megfelelő hitet a távlati érdekek képviselete, s az ehhez nélkülözhetetlen emelkedett gondolkodásmód mellett;

- hozza létre az EU követelményeinek megfelelő nemzeti innovációs rendszert, gondoskodjék vezető testületeinek autonóm működéséről, a tudomány szabadságát tekintse a tudománypolitika sarkalatos alapelvének;

- tartózkodjon a politikáját ért kritikák hazánkra történő áthárításától, ne kezelje pajzsként Magyarország hírnevét, melyet nem utolsósorban tudósaink, művészeink, mérnökeink vívtak ki a XX. században. Önbecsülésünk alapjait a kormánynak nem rongálnia, hanem védelmeznie kellene és - lehetőségei szerint - elő kellene mozdítania annak öregbítését.

A helyzet súlyos: megköveteli valamennyi demokratikusan gondolkodó magyar értelmiségi összefogását. Adjunk hangot véleményünknek minden lehetséges fórumon!

az MSZP Tudományos, Felsőoktatási és Innovációs Tagozata