Belföld
2012. december 15. 13:52

Az MSZP választmányának határozata

Az MSZP Országos Választmánya szolidáris az egyetemi ifjúsággal, a középiskolásokkal, szüleikkel, a felsőoktatás vezetőivel, oktatóival, a Rektori Konferenciával. Azt kívánjuk, és azt támogatjuk, hogy véleményüket a törvények tiszteletben tartásával szabadon, világosan fogalmazhassák meg és hozhassák nyilvánosságra, mert a felsőoktatás ügye mindannyiunk közös ügye, a jövő záloga.

A kormány önfenntartó felsőoktatást akar. Ez az elképzelés alapjaiban téves és elhibázott. Önfenntartó felsőoktatás nincs. A felsőoktatás a társadalmi mobilitás fontos eszköze. A kormány rögeszméje az önfinanszírozó felsőoktatásról ezt akarja megakadályozni.

A Fidesz 2008-ban a szociálisnak nevezett népszavazáson több mint 3 millió embert vitt el az urnákhoz a tandíj- és ösztöndíjrendszer ellen. Hazudott és becsapta az embereket, a Fideszt már akkor sem a hallgatók és a családjaik érdekei vezérelték. Most, négy évvel később jól látható, hogy fogalmuk sincs a felsőoktatás szerkezeti átalakításáról, finanszírozásáról, kapkodás és fejetlenség van mindenütt, ahová csak nyúlnak.

Az MSZP kiáll a felsőoktatási autonómia mellett. Egyetért a Rektori Konferencia állásfoglalásával, amelyben a magyar felsőoktatás választott vezetői intézményeik színvonalát és tekintélyét kívánják védeni az ostoba és erőszakos hatalmi beavatkozással szemben. Az MSZP - támogatva a hallgatók követeléseit - egyetért azzal, hogy a felsőoktatás színvonala elleni merénylet az államilag finanszírozott hallgatói helyek radikális és megfontolatlan csökkentése. Az MSZP ezért szükségesnek tartja, hogy a férőhelyek számát a 2011-es szintre állítsa vissza a kormány.

Felesleges és káros döntésnek látjuk a röghöz kötés intézményét, a hallgatói szerződések rendszerét, ezért annak azonnali visszavonását és eltörlését akarjuk. A Fidesz kormányra kerülése után azonnal felrúgta a Felsőoktatási Kerekasztalt, az érdekegyeztetésnek azt a fórumát, amelyen a felsőoktatás minden szereplője részt vett: hallgatók, rektorok, doktoranduszok, szakszervezetek, munkaadók, a Magyar Tudományos Akadémia. A párbeszéd-képtelenség azóta is jellemzi a kormányt és annak oktatási államtitkárságát, amely éppúgy nem ért szót a hallgatókkal, mint a rektorokkal.

A Magyar Szocialista Párt kormányra kerülése esetén eltörli a hallgatók röghöz kötését, helyreállítja a szakmai-társadalmi párbeszédet a felsőoktatásban. A felvételi után az első tanévet minden hallgató számára ingyenessé tesszük, ez az első tanév legyen a bizonyítás éve, amelynek eredménye adja az alapot, hogy a későbbiekben a hallgatót fizetési kötelezettség terheli vagy ösztöndíjat nyer el. Erős szociális ösztöndíjrendszert vezetünk be. A mostani kormány minőségellenes és szegényellenes felsőoktatás-politikája helyett a tárgyalási partnerek véleményét is figyelembe véve olyan felsőoktatás-politikát folytatunk, amelyben nem az számít, hogy kinek mennyi pénze van, hanem a tehetség, a szorgalom és a teljesítmény. Az MSZP Országos Választmánya elfogadva a párt oktatási programját, kiáll a színvonalas és mindenki számára elérhető magyar felsőoktatás ügye mellett.

az MSZP Országos Választmánya