2012. július 04. 11:53

Az oktatási kormányzat újabb kudarca az Alkotmánybíróság döntése

Az Alkotmánybíróság tegnap megsemmisítette azt a kormányrendeletet, amely Magyarországon bevezette volna a magyar egyetemi hallgatók röghöz kötésének intézményét.

Az Alkotmánybíróság nem tartotta elfogadhatónak a kormányrendeleti szabályzást. A döntése ismételten alátámasztja, hogy az oktatási államtitkárságon kapkodó, meggondolatlan munka folyik. Ez a munka veszélyezteti az oktatás egésze, benne a felsőoktatás működését és színvonalát.

Részben a most megsemmisített szabályzás hatására idén 32 ezer fővel csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma. Ezeknek a tanulóknak már az Alkotmánybíróság döntése sem adja vissza az esélyt, a tavasszal elmulasztott lehetőséget csak később hozhatják be, ezért pedig egyértelműen a kormány dilettáns felsőoktatási szabályzása felelős.

Ugyanez tűnik ki abból a tényből is, hogy a fél éve elfogadott új felsőoktatási törvényt máris módosítani kell, mert az hiányos és rossz. Néhány nappal ezelőtt a felvételi helyes elosztásáról szóló kormányrendeletet is módosítani kellett, mert az működésképtelen volt. Nem véletlen, hogy egy éven belül a harmadik felsőoktatásért felelős államtitkár foglalja el a helyét.

Eközben a felsőoktatásban drasztikus forráskivonás zajlik, a 2013. évi költségvetés terve szerint jövőre közel 20 százalékkal csökkenne az állami támogatás. Erre hosszú idő óta nem volt példa Magyarországon.

Amíg a világ fejlett része az oktatásba, a felsőoktatásba beruház, addig a kormány Magyarországon évről évre rombolja ezt a szférát. Az oktatási államtitkárság munkája és gyenge teljesítménye állandó bizonytalanságot okoz a teljes magyar oktatásban.

Az MSZP tiszteltben tartva az Alkotmánybíróság döntését egyetért azzal a szakértői, a felsőoktatás körében általánosnak mondható véleménnyel, hogy ez a kaotikus politika, ami a magyar oktatásügyben zajlik rombolja az ország jövőjét. Ha a magyar egyetemeken és főiskolákon olyan színvonalú munka folyna, mint az oktatási államtitkárságon, már régen leállt volna a tanítás.

Felszólítjuk az oktatási államtitkárságot, hogy hallgasson a felsőoktatási intézményekre és szakértőkre, végezzen olyan munkát, amely alapján az intézmények el tudják látni feladataikat.

Kunhalmi Ágnes,
az MSZP elnökségi tagja

Hiller István,
az MSZP Humánpolitikai kabinetvezetője,
országgyűlési képviselő