Külföld | ombudsman Európai Unió
2013. szeptember 12. 12:34

Az ombudsman kérje számon a szabályok és normák betartását

Az ombudsman akkor végzi jól a dolgát, ha az írott szabályok és az íratlan etikai normák betartását egyaránt számon kéri az illetékes hivatalokon - mondta hozzászólásában Göncz Kinga az európai ombudsman 2012. évi tevékenységéről szóló jelentés csütörtök reggeli plenáris vitájában. A képviselő a jelentés szocialista árnyék jelentéstevője volt.

"Az európai ombudsmannak fontos szerepe van abban, hogy az Európai Unió intézményei átláthatóbban és szolgálatkészebben végezzék a tevékenységüket. Elengedhetetlen, hogy az ombudsman pártatlan intézmény legyen, és a tisztség viselője pedig feddhetetlen, tekintélyes személy. A több mint tíz év után október 1-jén leköszönő Nikiforosz Diamandurosz úr ilyen európai ombudsman volt. Munkáját szeretném megköszönni a szocialista frakció nevében is!" - mondta hozzászólásában Göncz Kinga.
 
Tavaly több mint 22 ezer európai polgár fordult az ombudsmanhoz különböző panaszokkal, vagy egyszerűen csak tájékoztatásért - fejtette ki a szocialista képviselő. - A panaszok egyebek mellett a tájékoztatás megtagadására, a hátrányos megkülönböztetés, a személyes adatokkal való visszaélés eseteire vonatkoztak. Az ombudsman akkor végzi jól a dolgát, ha az írott szabályok és az íratlan etikai normák betartását egyaránt számon kéri az illetékes hivatalokon.
 
"Az elmúlt évben csökkent azoknak a száma, akik csak tájékoztatásért keresték fel az ombudsmani hivatalt. Ez arról tanúskodik, hogy a polgárok választ találtak a kérdéseikre az ombudsman internetes oldalán. A jelentésben arra teszünk javaslatot, hogy valamennyi uniós intézmény, sőt, az Európai Parlament képviselői is, tegyék fel a honlapjukra az internetes útmutatóhoz vezető hivatkozást, ezzel is segítve az ombudsman munkáját" - hangsúlyozta hozzászólásában Göncz Kinga.
 
"Az ombudsman tevékenységének egyik legfontosabb területe az alapvető jogok biztosításának garantálása, ennek keretében is a fogyatékossággal élők integrációjának a segítése. Miután az EU csatlakozott a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményhez, az európai intézményeknek végre kell hajtaniuk az abban foglalt előírásokat. A következő ombudsmantól azt várjuk, hogy kérje számon az európai intézményeken az egyezmény teljesítését, többek között az akadálymentesítést, az internetes oldalak, a kiadványok hozzáférhetővé tételét a vakok és gyengén látók, az olvasási és megértési nehézségekkel küzdők számára. A fogyatékossággal élők jogaiért küzdő mozgalom, a Freedom Drive szerda esti európai parlamenti rendezvényén nyomatékosan figyelmeztetett minket arra, hogy nagyon kevés történt az ő helyzetük javítására európai és tagállami szinte egyaránt" - fejezte be hozzászólását Göncz Kinga.