2012. július 23. 15:04

Az Orbán-kormány a "fideszes" roma vezetőkkel ellopja a cigány gyerekek jövőjét

Az Orbán-kormány által az elmúlt két évben folytatott szegényellenes gazdaság- és társadalompolitika mára az elmúlt évtizedek legsúlyosabb válságát idézte elő az ország leszakadó térségeiben.

A magyarországi cigányság felzárkóztatásának ígérete a Fidesz legnagyobb választási csalásainak egyike.

A második Orbán-kormány első két évének legnagyobb vesztesei az ország leszakadó térségeiben élő szegény sorsú társadalmi csoportok, a tisztességes munka és tisztességes jövedelem nélkül tengődő roma és nem roma családok. Az Orbán-rendszerben a szegénységnek semmi és senki nem szab gátat: áldozata fiatal és idős, dolgozó és munkanélküli, fővárosi és vidéki, kiscsaládos és nagycsaládos, roma és nem roma egyaránt. A cigány kisebbség azonban – ha lehet – ma nagyobb kiszolgáltatottságban él, mint a rendszerváltás óta bármikor.

Az MSZP által a 2010-es kormányváltás előtt elindított roma felzárkóztató és közfoglalkoztatási programok befagyasztása majd szétverése, a szegényebb családok gyermekeinek továbbtanulási esélyeit szűkítő és kirekesztő köz- és felsőoktatási rendszer bevezetése, a kisebbségi önkormányzatok támogatásának radikális csökkentése, a civil szervezeti háló szétszaggatása a 4 millió mélyszegény világát hozta el Magyarországra.

Eközben a magyar társadalom, benne a magyar roma társadalom legégetőbb gondját jelentő munkanélküliség az elhibázott, szegényellenes gazdaság- és társadalompolitika hatására az elmúlt két évben nem csökkent, hanem nőtt. Jó, hogy két év után a miniszterelnöknek és udvartartásának is feltűnt: a magyar emberek, a magyar cigányok nem csak tudnak, akarnak is dolgozni. A baj csak az, hogy az egymillió új munkahely ígéretét állások helyett leállások és leépítések, valamint a munkanélkülieket sújtó intézkedések, sőt újabban már fenyegetések követik.

A nagy reményekkel kinevezett, a cigányság felzárkóztatását szép szavak kíséretében vállaló Farkas Flórián és Balog Zoltán nem csak a szegényellenes intézkedések tucatjait hagyták és hagyják szó nélkül, de a részben a saját pártjuk által gerjesztett kisebbségellenes hangulatkeltést is. Várhatóan a most létrehozandó álbizottságban is hasonló súllyal képviselik majd a cigányságot...

Mindezek fényében kijelenthető: az Orbán-kormány a ”fideszes” roma vezetőkkel ellopja a cigány gyerekek jövőjét, a magyarországi cigányság felzárkóztatásának ígérete pedig a Fidesz legnagyobb választási csalásainak egyike.

Az MSZP szerint a romák hátrányos helyzetét konzerváló szegényellenes politika helyett igazságos, fenntartható és komplex gazdaság- és társadalompolitikára van szükség. Az MSZP munkahelyteremtést és a gazdaság újraindítását célzó Kelet-Magyarország Programja a hátrányos helyzetű térségekben élő emberek bevonásával készül.

Teleki László,
az MSZP elnökségi tagja