2012. február 16. 12:43

Az Orbán-kormánynak érdemi lépéseket kell hoznia!

Az Európai Parlament ma meggyőző többséggel, 315 támogató szavazattal újabb állásfoglalást fogadott el, amelyben a magyar állampolgárok jogainak védelmében fogalmaz meg kritikát az Orbán-kormány lépéseivel szemben. Az EP állásfoglalása felszólítja az Európai Bizottságot, biztosítsa, hogy Magyarországon a jogalkotás nemcsak az európai jogszabályok betűjével, de azok szellemével, az EU alapértékeivel, a demokratikus szabadságjogokkal is összhangban legyen. Az állásfoglalás-tervezetet az EP Szocialista, Liberális, Zöld és Baloldali Frakciói nyújtották be. Az Európai Parlament ugyanakkor jobboldali többségű, így a javaslat elfogadásához szükség volt arra is, hogy a Fideszt tömörítő Európai Néppárt, valamint a Konzervatív Frakció számos képviselője tartózkodjon, vagy igent mondjon a szavazásnál. Az állásfoglalás társszerzői között volt Tabajdi Csaba delegációvezető és Göncz Kinga, az Állampolgári Jogi Bizottság alelnöke.

Az MSZP európai parlamenti delegációjának értékelése szerint az elmúlt másfél évben tapasztalt kettős beszéd miatt Orbán Viktor szavainak már nincs hitele. "Ahogy korábban ő maga kérte: kormányzását nem a szavak, hanem a tettek alapján értékelik. Orbán Viktor az európai mérce szerint egy év alatt harmadszor is megbukott, azt azonban meg kell akadályoznunk, hogy Magyarországot is magával rántsa."

"Sem a korábbi, sem a mostani állásfoglalásokban nem szerepel egyetlen olyan mondat, amely elítélné Magyarországot, vagy a magyar állampolgárokat bármilyen módon bírálná. A kritika az Orbán kormánynak szól, azonban az Orbán kormány nem egyenlő Magyarországgal" - mutatott rá Tabajdi Csaba. Az állásfoglalás nem ítélkezik, nem diktál, vagy dirigál, hanem szilárd tényeken alapuló kritikát fogalmaz meg az Orbán-kormány tevékenységével szemben. Az Európai Parlament célja, hogy más európai intézményekkel együtt folyamatos nyomást gyakoroljon a magyar kormányra, az alapvető demokratikus értékek betartatása érdekében.

A szocialista delegációvezető kiemelte, hogy a Fidesz valótlanságot állít az Európai Unióról szóló Szerződés 7. cikkének alkalmazása kapcsán. Az elfogadott állásfoglalás az Európai Unióról szóló Szerződés 7.1. cikkére tesz utalást. "Ez nem szól sem Magyarország tanácsi szavazati jogának felfüggesztéséről, főként nem az uniós támogatások megvonásáról. Erre semmilyen utalás nincs a szövegben. A 7.1 cikkre történő utalással mindössze egy folyamatos monitoring eljárás megindításának lehetőségét veti fel az állásfoglalás. De annak is csak a lehetőségét!" - mondta Tabajdi.

"Az állásfoglalás felkéri az EP Állampolgári Jogi Bizottságát, hogy a szintén vizsgálatot folytató Európai Bizottsággal, az Európa Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal együttműködve folyamatos kövesse nyomon az Orbán kormány intézkedéseit. Az Állampolgári Jogi Bizottság erről jelentést fog készíteni. Az, hogy lesznek-e további lépések, kizárólag attól függ, az Orbán kormány betartja-e ígéreteit és vállalásait" - húzta alá Göncz Kinga.

Tabajdi Csaba emlékeztetett, hogy 2003-ban még Orbán Viktor is jogosnak, sőt kívánatosnak tartotta az alapvető szabadságjogok és értékek védelmében történő nemzetközi fellépést. Orbán akkor úgy fogalmazott: "Európában az emberi jogok érvényesülése nem tekinthető egyetlen ország belügyének sem". Az Európai Parlament pontosan ezért lép fel a magyar állampolgárok jogainak védelmében. "Magyarország, a magyar állampolgárok érdeke az, hogy hazánkban álljon helyre a jogállamiság, a demokratikus jogok védelme, az igazságszolgáltatás függetlensége, és a médiaszabadság" - hangsúlyozta a szocialista delegációvezető.


Melléklet:

7. cikk
(az EUSz. korábbi 7. cikke)

(1) A Tanács, a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján, tagjainak négyötödös többségével és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti a 2. cikkben említett értékeket. Mielőtt ilyen megállapítást tenne, a Tanács meghallgatja a kérdéses tagállamot, és ugyanezen eljárásnak megfelelően ajánlásokat tehet neki.

A Tanács rendszeresen ellenőrzi, hogy azok az okok, amelyek alapján ilyen megállapítást tett, továbbra is fennállnak-e.

(2) A tagállamok egyharmada vagy az Európai Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértésének elnyerését követően, az Európai Tanács, miután a kérdéses tagállamot felkérte észrevételei benyújtására, egyhangúlag megállapíthatja, hogy a tagállam súlyosan és tartósan megsérti a 2. cikkben említett értékeket.

(3) A Tanács, amennyiben a (2) bekezdés szerinti megállapításra jutott, minősített többséggel úgy határozhat, hogy a kérdéses tagállamnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait felfüggeszti, beleértve az e tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat.

Ebben az esetben a Tanács figyelembe veszi az ilyen felfüggesztésnek a természetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit érintő lehetséges következményeit. A kérdéses tagállamnak a Szerződések szerinti kötelezettségei minden esetben továbbra is kötik ezt az államot.

(4) A Tanács a későbbiekben minősített többséggel úgy határozhat, hogy a (3) bekezdés alapján hozott intézkedéseket megváltoztatja vagy visszavonja, amennyiben az elrendelésükhöz vezető körülményekben változás következett be.

(5) Az e cikk tekintetében az Európai Parlamentre, az Európai Tanácsra és a Tanácsra alkalmazandó szavazási szabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 354. cikke állapítja meg.