Az új baloldal megteremtésével lehet perspektívát adni a nemzetnek

Folyik a vita a magyar baloldal megújításának szükségességéről és irányáról. Ennek keretében tartott vitanapot az MSZP Baloldali Tömörülés Platformja 2014. november 15-én. S hogy mennyire izgatja ez a kérdés az embereket, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ország minden részéről sokan jöttek el a Jókai utcai székházba és több, mint húszan hozzá is szóltak a vitához!„Nem a sorozatban elveszített választási vereségek miatt került válságba az MSZP, hanem a válsága miatt veszített” – szögezte le kiindulásként vitaindítójában Földes György, a Politikatörténeti Intézet főigazgatója. Ezt a több éve tartó folyamatot elemezte nagy felelősséggel és hozzáértéssel a Baloldali Tömörülés.

Noha a baloldal válsága 2006-tól datálható, de - jegyezte meg Földes György -, érdemes összevetni a 80-as 90-es évek válságával is az akkori és a mostani helyzetet. Akkor még egy egész ország gondolta úgy, hogy a rendszerváltás nagy ígérete, a szociális piacgazdaság megvalósítható Magyarországon is. „Akkor még azt hittük, az átmenettel járó szenvedést csak ki kell bírni. De mára már látható, hogy nem sikerült felzárkózni”. S akik elhazudják ezt a tényt, azok megoldást sem fognak találni a problémára. A bajt tetézte a 2006-2008-as válság, amióta az ország egyre lejjebb csúszik. Magyarország egy lefelé menő korszakba ért. A mai válság tehát nem 2010-zel kezdődött - szögezte le Földes.
A Fidesz felismerte, hogy a szociális piacgazdaság nem valósítható meg, és azt is, hogy nem tudtunk felzárkózni. Viszont biztonságot ígért, és a választókat ezzel meg lehetett nyerni. A helyzet ettől azonban nem javult és ma súlyos szegénység van az országban, jövőképe sincs a nemzetnek.

Földes György kijelentette, a Fidesz nemzetállamot és nemzeti kapitalizmust épít, a saját nemzeti középosztályát, sőt inkább uralkodó osztályát akarja kiépíteni és megerősíteni. Nyilvánvaló az is, hogy a folyamatos „szabadságharca” ellenére sem mer kilépni az Európai Unióból, mert akkor még ennyire sem tudná finanszírozni a nemzeti kapitalizmusát. Mert ha nincs az uniós pénz, akkor a Fidesz elképzelései szerinti szinten egészen biztosan nem finanszírozható az állam működése. Bár mindenki azt mondta, a rendszer fenntarthatatlan, mégsem omlott össze. Sok közgazdász ezt tévesen és félrevezetően eredménynek tekinti, s ezzel nem meri beismerni a rendszer hibáját.

Perspektívaként szóba jöhet a Fidesz es az ellenzék között a kiegyezés. Ami nem valószínűsíthető - tette hozzá. Vagy akkor jöhet a Jobbik, amelyik ugyancsak biztonságot ígért.

Perspektíva az is, ha jön az új baloldal. S ebben kell és érdemes az MSZP helyét, szerepét megkeresni és felépíteni. Húsz éven keresztül az MSZP egyedül volt a baloldalon, mondta Földes György, ezért elkényelmesedett és közben felélte tartalékait. Megszakadt a kapcsolata, a párbeszéd a baloldali értelmiséggel, a szakszervezetekkel, civil szervezetekkel.

Minimális feltétel a megmaradáshoz a hitelesség visszaállítása - hangzott el a sokszor ismételt tétel. Ezt pedig a régi módszerekkel, régi arcokkal nem lehet elérni. A Fidesz horthysta nacionalizmusával szemben „a népet vissza kell emelni a nemzetbe”! A nép jogait - amit a Fidesz elvett - az Alkotmányba írva vissza kell adni. Néppártként szövetséget kell kötni a civilekkel, mozgalmakkal és az értelmiséggel. Ugyanakkor mindenki látja, hogy kényszerpályán van az ellenzék: összefogásra van ítélve a törvénykezés és a választási törvény miatt. Eddig a váltópárti
szisztémára lehetett építeni a politika logikáját, ma ezt el kell felejteni, másképp kell működni, például tudomásul kell venni, hogy a baloldalon más pártok is vannak, és ezek a képződmények bizonyos szempontból egymás konkurenciái. Ezekből kiindulva kell a következő évek politikáját meghatározni. Földes György egyetért azzal, hogy a következő években minden baloldali pártnak elsősorban saját magával és a társadalomnak szóló válaszok kidolgozásával kell foglalkozni és csak ezután lesz aktuális a szövetségkötés bármilyen formája. Aki ezt nem érti meg, az nem segíti a megújulást, az új baloldal kialakulását.

A vitára jellemző volt, hogy nem felelősöket, hanem a megoldásokat keresték a hozzászólók! A felszólalók arra hívták fel a figyelmet, hogy tematikusan kell feldolgozni a problémákat.

Hegyi Gyula az amerikai kitiltási botrány miatt kialakult Fidesszel szembeni bizalmi válságról és annak várható következményeiről beszélt. Szerinte a mostani tüntetéssorozat kísértetiesen hasonlít az ukrán narancsos forradalomhoz. Megjegyezte: a szélsőséges eklekticizmus a Fidesz sikerének egyik kulcsa. Új dzsentri és plebejusság egyaránt van Orbánban, ezért egydimenziójú párt nem szállhat vele szembe sikerrel.

Korózs Lajos képviselő úgy kezdte mondandóját, hogy nem adná fel a demokratikus szocializmus eszméjét. Az új alkotmányban a szociális jogokat deklarálni kell, garantálni a lakhatást és a munkához való jogot. A gyerekszegénység felszámolása az egyik legfontosabb deklarált cél lehet, akárcsak az alapnyugdíj bevezetése. - Olyan államban hiszek - mondta -, ami nem telepszik rá az egész társadalomra! Hogy ennek mi legyen a társadalomfilozófiája, annak vitáját le kell folytatni. Korózs elutasítja a náci Németország által meghirdetett munkaalapú fideszes társadalmi modellt. Az állam által irányított fejlesztéspolitika kudarcos, nepotizmussal és korrupcióval megbélyegzett. A Fidesz mindig retorziókat alkalmaz, nekünk dinamikus társadalompolitikában kell gondolkodni - mondta. Megfordított logikával a társadalom dinamizálásával és nem elvonással lehet előre menni. Oktatás, nyugdíj és egészségügy - ez a három fő terület, amin keresztül dinamizálni lehet a társadalmat.

A hozzászólók között volt, aki szociális ökoprogramot vázolt fel. Új földesurak kezébe kerültek a falusi erőforrások, s az emberek csak közmunkából tudnak szűken megélni. Ez szándékos politika a Fidesz részéről, hogy megalázza a szavazókat, és így manipulálja őket. Nem elég csak meghallgatni a falusiakat, gazdasági programot kell indítani a kitörésük érdekében. Saját bevételt kell teremteni a szegény falusiaknak, energiaprogramot indítani. Ebből önellátó lehetne a falu. Mezőgazdasági melléktermékek és hulladékok feldolgozásával, valamint a háztáji program integrátor közbeiktatásával adhatna megoldást az önellátás problémájára. Uniós támogatási programok is segíthetnek ebben. „Ha a falut fel tudjuk emelni, akkor meg tudjuk szakítani azt a spirált, amibe a Fidesz taszította a vidéket.”

A Baloldali Tömörülés leteszi az elnökség asztalára javaslatait. A következő országos értekezleten pedig az új baloldali gazdaságpolitika kialakításáról vitáznak majd a kiútkeresés és reformpolitika reményében - jelentette be Koltai Dénes elnök.