mszp.hu
2017. július 05. 14:49

Az új feladatokhoz meg kell emelnünk a közösségi büdzsét is!

Az Európai Parlament tagjai ezen a héten egy sor távlati politikai, elvi vitát folytatnak, megkísérelve felvázolni az EU kívánatos jövőjét a legfontosabb együttműködési területeken.

Az Európai Bizottság által a közös gondolkodás elindítása érdekében összeállított koncepciók közül sajátos szerepet játszik az uniós költségvetés 2025 utáni szerkezetéről szóló tervezet, azáltal, hogy ez a közösség működésének minden területét érinti. „A közösségi politikák finanszírozásának jövőjéről szóló vita még csak most kezdődik, de már jól látható, hogy két alapvetően eltérő szemlélet ütközetéről van szó, amelynek kimenetele nem csekély mértékben és hosszú távon befolyásolja majd a magyar gazdaság fejlődési pályáját is” – mutatott rá Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti képviselője.

A politikus emlékeztetett rá, hogy az EU jelenleg hétéves periódusokra tagozódó ún. többéves költségvetési keretét lényegében az utóbbi években a befizető országok szűkítő személete alakította, aminek következtében a közösségi kiadások már nem érik el az EU tagállamok összesített nemzeti jövedelmének egy százalékát sem.

Az elkerülhetetlen költségvetési reform kapcsán az európai baloldal receptje: térjünk vissza az európai integráció alapjaihoz, az „európai gondolat” lényegét jelentő szolidaritáshoz, amelynek legkézzelfoghatóbb kifejezője az európai polgárok jobb, igazságosabb, emberibb életét segítő közös kiadások elosztása. „Nem elfogadható az a személet, amely az új kihívások finanszírozását az EU hagyományos feladatai, a munkahely- és esélyteremtés, a regionális és szociális kohézió, az agrárium fenntarthatósága, az egységes piac működése kárára képzeli el. Természetesen szükség van a közösségi büdzsé alapos átstrukturálására, a régi aránytalanságok korrigálását, az új lehetőségek kiaknázását célzó változtatásokra. Finanszírozni kell a megújuló Európa jövőjét alakító olyan korszerű esélyteremtő közös célokat is, mint a számomra különösen fontos, részben kezdeményezésemre kibontakozó ’okos falu’ terv. Mindez azonban nem végrehajtható a jelenlegi önző, rövid távú szemléletet tükröző kereteken belül. Az európai szolidaritás értéke nem szorítható egy százalékos plafonok alá – reálisan mérlegelve a két százalék elérése lenne a minimum, s egyben jó befektetés közös jövőnkbe. Magyarként, szocialistaként, az egységes, szociális és demokratikus Európa híveként ezt fogom képviselni a most induló, óriási téttel bíró vitában” – jelentette ki Szanyi Tibor.