földtörvény sajtóanyag
2012. október 19. 11:08

„Az új földtörvényről és annak Debrecen körüli hatásairól”

Az új földtörvény tervezete egyszerre kíván három – egymással ellentétes érdekeltségi viszonyban lévő - folyamatot és politikai akaratot érvényesíteni.

Ezek:
- a földtulajdon védelme és magyar természetes személyek kezében tartása
- a földhasználati (földbérletek) vagyonértékű jogok szabályozása
- a birtokszerkezet ésszerűsítése
 

A tervezett törvénymódosítás legsúlyosabb hibája az, hogy ezt a három célt egyforma eszközrendszerrel, a korlátozások és tiltások tömegével kívánja érvényesíteni.  
A föld tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges korlátozásokkal az MSZP elviekben egyetért, mert ez az egyetlen eszköz, amivel a magyar termőföld hosszútávon magyar tulajdonban maradhat. Sajnos ezt a célt a földtörvény tervezet nem tudja érvényesíteni, mert a külföldiek földtulajdon szerzésének lehetőségét meghagyja.

 

Ugyanakkor a földtulajdonszerzésnél beépítik azt a hatósági és helyi „földosztó bizottsági” jogkört, ami az utóbbi években bebizonyította az állami tulajdonú földek bérbeadásánál, hogy a korrupció, illetve a sógorok és komák vagyonhoz juttatásának a melegágya.

A földhasználat (földbérlet) jövőbeni kedvezményezettjeinek jelentős korlátozása, feltételekhez kötése radikálisan csökkenti a földhasználók körét, így önmagában ez a vagyonértékű jog nagyban le fog értékelődni, illetve sokak számára - akik most kevéske földjükből megélhetésüket biztosítják - ellehetetlenül.

 

A birtokszerkezet ésszerűsítésénél szintén csak tiltások és korlátozások vannak a törvénytervezetben, miközben teljesen egyértelmű, hogy az ésszerű üzemméretek kialakítását csak ösztönzésekkel lehet tisztességesen megoldani.

Debrecen környékén különösen súlyos és veszélyes hatásai vannak az új földtörvény tervezetnek. Tudni kell azt, hogy a Debrecen környéki termőföldek tulajdonjoga az 1990-es évek elején a kárpótlási és szövetkezeti törvény hatása miatt több tízezer, döntően nem mezőgazdasággal foglalkozó tulajdonos birtokába került.

Debrecen környékén a területre vetített tulajdonosok száma mintegy kétszerese az országos átlagnak, a birtokméretek pedig annak fele. Az a több tízezer debreceni ember, akinek most földtulajdona van még nem is sejti azt, amit a földtörvény tervezet vitaanyaga is leír, hogy 2014-től (a jelenlegi területalapú támogatási rendszer átalakításával) földpiaci hullám várható és nem becsülhető mértékben leértékelődik a földtulajdon és a földhasználati jog forgalmi értéke. Ez azt jelenti, hogy a földtulajdon, a földhasználat és a birtokrendezés korlátozásokkal és tiltásokkal teletűzdelt törvénymódosítása közvetlen anyagi veszteséget okoz több tízezer földtulajdonosnak, több száz jelenlegi földhasználónak.

Sajnos az egész földtörvény tervezetből kisugárzik az a szándék, hogy a helyi „mindenható hatóság” és a politikai „uram-bátyám” földosztó bizottságok helyzetbe hozása a cél és nem a földhasználat támogatása, illetve az egészséges birtokméretek kialakítása.

Szathmári Károly
megyei elnökségi tag