2012. március 20. 16:23

Azonnali törvénymódosítást!

Az MSZP a Velencei Bizottság egyházi törvényt illető kritikájáról.

A Velencei Bizottság bírálata épp az egyházi törvény lényegét zúzza szét. Azt bírálja az egyházként való elismerés folyamatában, ami az egész eljárás rákfenéje. Kifogásolja, hogy a parlamenti többség politikusai döntik el, melyik vallási közösség működhet egyházként és melyik, akár évtizedek óta működő egyházat fosztják meg ettől.

A Velencei Bizottság rávilágít: politikusok politikai döntést hoznak. Ez ki is derült abban a szégyenteljes eljárásban, amelyben többek között a kormányt kritizáló Iványi Gábor egyházától és számos más, a törvényi követelményeknek mindenben megfelelő közösségtől vonták meg az egyházi jogállást.

A Velencei Bizottság módosítást tart szükségesnek az egyházak elismerésének szabályzásában, mert nem látja garantáltnak a semleges és pártatlan döntést (ld. a jelentés 72. pontját). Rávilágít: már az eddig lefolytatott eljárásokban sem volt világos, milyen kritériumok vezetik az illetékes parlamenti bizottságot és a képviselőket. (74. pont) Az eljárás nem transzparens, a döntések szempontjai nem nyilvánosak, hanem többé vagy kevésbé politikai megfontoláson alapulnak. Mindez az eljárás ”demokratikus deficitjét” jelenti. (76, 77-78. pont) A Bizottság csak azt a folyamatot tartja elfogadhatónak, amelyben vagy egy független testület hozza meg az egyházak regisztrációjáról a döntést, vagy maga a független bíróság gyakorolja az ellenőrzést a folyamat fölött. (83. pont) Kifogásolja, hogy most a Parlament döntése ellen még fellebbezni sem lehet, pedig az egyházi státustól való megfosztás a vallásszabadság korlátozásaként értelmezhető. (90. pont) Javasolja a törvény átdolgozását annak érdekében is, hogy a már működő egyházak ne veszítsék el státusukat, ha csak erre különleges ok nincsen. (90. és 92. pont)

A Velencei Bizottság nem önkényes, külső szempontokat erőltet ránk. A mi érdekünkben szól, azért, hogy a politika ne szólhasson bele kénye-kedve szerint a hitélet kérdéseibe. A Bizottság nem fogadatlan prókátorként ad tanácsokat: erre a magyar kormány kérte fel. Ha ez nem csak színjáték volt, akkor a kormánynak lépnie kell. Az MSZP elvárja, hogy a Parlament haladéktalanul módosítsa a törvényt, és adja vissza a politikusoktól a független bíróság kezébe az egyházzá minősítés jogát. Amíg pedig erre a módosításra nem kerül sor, azonnali hatállyal állítsa helyre a jogfosztott vallási közösségek egyházi státusát.


Lendvai Ildikó,
az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja,
országgyűlési képviselő