2012. február 09. 16:57

Baloldali alternatíva kell a jobboldal nacionalizmusával szemben

„A Jobbik megerősödéséért felelősség terheli a Fideszt, mert sem a párt, sem Orbán Viktor miniszterelnök nem határolódott el attól a gyűlöletbeszédtől, amit a Jobbik politikusai megengedtek maguknak. A Fidesz ráadásul fel is használta azt saját politikai céljaira a 2006-os utcai tüntetéseket követően. Másrészt felelőssége van a szocialista-liberális kormányoknak is azért, mert 2002 és 2010 közötti kormányzásuk során nem adtak megfelelő választ a romák társadalmi integrációjának máig megoldatlan kérdésére. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a baloldal a nem engedheti át nemzeti érzés, illetve identitás képviseletét sem a Fidesznek, sem a szélsőjobbnak. Az új MSZP az elmúlt másfél évben nagyon sokat tett a nemzeti deficitjének megszüntetése érdekében. Erre annál is inkább szükség van, mert így tud hitelesen fellépni az európai értékek védelmében. Egyre markánsabban köti össze a demokratikus patriotizmust és az európaiságot.”– hangsúlyozta Tabajdi Csaba az Európai Parlamentben a Szélsőségekkel Foglalkozó Munkacsoport tegnapi ülésén, amelyen a Demos és a Political Capital Intézetek által közzétett tanulmányt vitatták meg a képviselők.

A független kutatóintézet múlt héten megjelent elemzése a Jobbik Facebook-követői között készült felmérése alapján számos olyan, a Jobbik szavazótáboráról kialakult mítoszról rántotta le a leplet, amelyek tudatában nemcsak Magyarországnak, hanem egész Európának komoly kihívásokkal kell szembenéznie. A Jobbik Facebook-követői között – akik egyben a Jobbik potenciális választói is – az országos átlagnál magasabb arányban vannak a diplomások és az aktív munkavállalók. A dokumentum továbbá rávilágít azokra a veszélyekre is, amelyekre fel kell készülnie a magyar társadalomnak. Ilyen például az a megállapítás, miszerint a vizsgált csoport könnyen és gyorsan mozgósítható akár utcai demonstrációra is.

"Sajnálatos, hogy azt a romaintegrációs középtávú kormányzati programot, amelyet az első szocialista-liberális kormány 1997-ben Horn Gyula miniszterelnökség alatt elfogadott, az utána jövő kormányok nem hajtották végre. A Magyar Szocialista Párt csak 2009-et követően tette magáévá azt az európai normát, amelyet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének jelentése már 2002-ben kimondott a téma kapcsán. E norma szerint a többség és kisebbség – kölcsönösen, de nem egyenlő mértékben – felelős a sikeres társadalmi beilleszkedésért. A többséget erősebb politikai képviselete, jobb anyagi eszközei, és média-hozzáférése miatt nagyobb felelősség terheli, de a roma kisebbség is felelős saját sorsának alakításáért" - fejtette ki a szocialista delegációvezető.

Tabajdi Csaba köszönetet mondott a Demosnak a tanulmányért, hiszen ez pontosította a Jobbikról alkotott nézeteinket. Véleménye szerint a kutatásból számos következtetést lenne célszerű levonnia a magyarországi pártoknak, köztük a Magyar Szocialista Pártnak is. Hozzátette, hogy az eredmények természetesen csak azokra vonatkoznak, akik a Facebook világában aktívak, de a Jobbik falvakban élő szavazórétegének nézeteit nem tükrözik. A tanulmány kapcsán a képviselő kifejtette: „a kutatásból kitűnik, hogy a fiatal nemzedéket több dolog köti erősen a Jobbikhoz: a romaellenesség, a közösség igénye és nemzeti identitás féltése. Az elmúlt húsz évben számos alkalommal vetettem föl, hogy a magyar baloldalnak a demokratikus patriotizmus talaján állva alternatív választ kell adnia a nemzeti identitás kérdésére a magyar jobboldal nacionalizmusával, illetve a szélsőjobb radikális nézeteivel szemben.”