www.mesterhazyattila.hu | Belföld | heti írás
2012. november 11. 11:09

Baloldali megoldások Magyarországnak

Másfél éve járják az országot a szocialista politikusok. Sokat tanultunk az országról, az emberek életéről, problémáiról. Ott vagyunk mindenütt a néhány száz fős falvaktól a megyeszékhelyekig, hogy tapasztalatokat szerezzünk és reményt adjunk. Mostanra eljutottunk odáig, hogy újra bejárjuk a már megismert térségeket, és programmal térünk vissza. Olyan speciális programokkal, amelyek egy-egy régió sajátos helyzetére, igényeire kínálnak megoldást.Az MSZP ezen a héten a dél-dunántúli térség fejlesztéséről szóló program vitaanyagát mutatta be Simontornyán, majd ehhez kapcsolódóan huszonhat Baranya, Tolna és Somogy megyei településen találkoztunk az emberekkel. Ugyanezt tettük nemrég a Kelet-Magyarország program kapcsán is.

Dél-Dunántúl programunk a gondolkodásmód változásának dokumentuma. A térség nem zárkóztatható fel mélyre ható, a helyi erőforrásokat feltáró, azokat mozgásba hozó szerkezetváltozás nélkül. Központi helyet szánunk a zöld gazdaságnak, húzó ágazatnak tekintjük a környezetipart. A turizmust összhangba hoznánk a környezeti és társadalmi fenntarthatóság elveivel. Kialakítanánk azt a gazdasági modellt, amely révén a helyi vállalkozók egymásra találhatnak, együttműködhetnek és egymást segíthetik. A megújulás lehetőségét vinnénk el a falvakba is. Támogatnánk a közösségek erejére épülő gazdasági formákat, elsősorban a szövetkezeteket. Mindezen változásoknak meg kell teremteni az alapjait az oktatási rendszerben - kisgyerekkortól a felnőttképzésig -, valamint a munkaerő-piacon, kiemelt helyen kezelve a fiatalokat és a nőket, továbbá az adórendszerben.

Minden regionális programunk alapja az állam, a régió és a helyi közösségek koordinált, jól megszervezett együttműködése, vagyis, hogy mindenki tegye a dolgát, kialakítva ezzel a bizalom pozitív köreit.

Ezzel a szemlélettel függ össze az is, hogy szintén ezen a héten mutattuk be az oktatási rendszerről szóló programunkat. Nem csupán Hoffmann Rózsa romboló politikájának következményeit kell majd felszámolni a kormányváltást követően. A jövő művelt állampolgárait és a jövő alkalmazkodásra képes munkavállalóit szolgáló oktatási rendszerre lesz szükségünk. A színvonalas köz- és felsőoktatás a jó foglalkoztatáspolitika, a társadalmi mobilitás, a modernizáció, a fenntartható növekedés és az intelligens társadalom alapfeltétele. A szocialisták kormányra jutva támogatni fogják az infokommunikációs és nyelvi képzést, a készség- és képességfejlesztést, a gyerekek egyéni igényeire reagálni képes oktatási intézményrendszer kialakítását, valamint az iskola és a munkaerő-piac igényeinek összehangolását. Az ehhez szükséges tennivalók kapcsán is vitára invitálunk minden érdeklődőt és érintettet.

Egy év múlva ilyenkor már javában benne leszünk a regisztrációs kampányban. A ma ismert választási menetrendből "visszaszámolva" a tennivalóinkat úgy látom: ma már a megoldásokról kell, kellene beszélni. A társadalmi egyenlőtlenségek és feszültségek, a szegénység, a munkanélküliség, a regionális különbségek láttán a szocialisták abban hisznek, hogy Magyarországnak baloldali megoldásokra van szüksége. Nem pozicionálás, nem pártközi geometria kérdése ez. Arra kell figyelni, mit igényel a helyzet. Folyamatos országjárásunk tapasztalata, hogy a kormányváltó program magját a baloldalnak kell adnia.

Nyitottságunk a demokratikus erők felé ettől nem változik. Minél többen vagyunk, annál jobb. Ám az MSZP programról, megoldásokról szeretne vitatkozni. Az embereket a saját jövőjük érdekli, nem a politikusoké. Ezzel a felelősséggel kell politizálnunk.