mszp.hu | közlemény
2014. augusztus 28. 14:21

Balra át az élhető városért

Új szemlélet, stílusváltás!

- A városirányítás tisztelje és szolgálja a városlakókat!
- Nem felülről kell megmondani azt, hogy mi a jó a debrecenieknek!
- A képviselő nem lehet gombnyomogató, „bólogató János”, azt vállaljuk, hogy a városlakókat képviseljük a város érdekében.
- Városházi szolgáltató irodát hozunk létre, ami fogadja a lakossági felvetéseket, bejelentéseket és kezdeményezéseket, valamint jogi tanácsokat is ad.
- A városfejlesztési javaslatokat pártpolitikától függetlenül koordinálja a városháza illetékes munkacsoportja.

A debreceniek életminőségének javítása

- Az ellátórendszerek működését biztonságosabbá és magasabb színvonalúvá kell tenni.
- Az egészségügy legyen emberbarátibb, várakozás és várólista nélküli!
- Az egészségügyi jelzőrendszer kiépítése az idősek körében.
- Vissza kell állítani az oktatás színvonalát és sokszínűségét.
- Alapvető a tömegközlekedés olcsóbbá tétele, az igazságtalan bérleti rendszer átalakítása, a villamosbérlet visszaállítása. Ez enyhíti a közlekedés zsúfoltságát.
- A parkolóházak kihasználtságát fokozottabb támogatással növeljük, és az egészségügyi intézmények mellett a durva és embertelen parkolási költségeket megszüntetjük.
- A belvárosi intézmények mellett korszerű kerékpártárolókat építünk.
- A városlakók biztonságérzetét növeljük, a közbiztonság feltételeinek fejlesztésével, a külterületi, kertségi rendőrőrsök megnyitásával és a polgárőrség bővítésével.
A közvagyon, a közpénz csak a köz javára fordítható.
- Megszüntetjük a közpénzből működtetett „propaganda-gépezetet”. 
- Nem a jóbarátoknak kell meggazdagodnia a város ingatlanvagyonából.
- A pályázati pénzek felhasználása és a közbeszerzések bonyolítása nem lehet belterjes.
 
Az épített és természetes környezetünket fokozottan védjük.

- Visszaállítjuk az önálló főépítészi státuszt, a város területén kialakított építési szabályoknál nem a tiltásra, hanem a lehetőségek megadására helyezzük a hangsúlyt. 
- Létrehozzuk a városi „zöldszolgálat”-ot, ami új munkahelyeket teremt és a parkőrök, a területgondnokok védik és óvják a rájuk bízott közterületeket. 
- Az eddigiektől eltérően a műemléki és helyi védettségek tényleges érvényesülését támogatjuk. Szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy az ügyeskedők hagyják az épületek állagát lepusztulni, utána jöhet a rombolás életveszély miatt. 
- A köztéri fák, parkok, játszóterek ápolásával, védelmével a tarvágások megszüntetésével szépítsük környezetünket. 
- A panelprogramokkal teljes körűen fel kell újítani a lakótelepeket, ezzel több tízezer debreceni lakos környezete szépül meg, valamint csökken a fűtésszámlájuk.

Minden debreceni lakos – a külterületen élők is – részesüljön a fejlesztésekből!

- Elfogadhatatlan és tarthatatlan az, hogy nincs mindenütt egészséges ivóvíz, közvilágítás, járható út és tömegközlekedés. 
- A város nem csak városközpontból és parkerdőből áll, azok környezete és a többi városrész sem maradhat méltatlanul lepusztult állapotban.
- A Debrecen körüli kertségek jelenlegi építési tilalmát feloldjuk, a beépíthetőségeket biztosítjuk.

A gazdasági növekedés ösztönzése 
- A kis- és középvállalkozások beindítását támogatjuk, a meglévők működését segítjük. 
- Az önkormányzatnak ösztönöznie kell az új munkahelyek teremtését és a meglévők megőrzését. 
- A város történelmi hagyományokon alapuló termelő kapacitásait újraélesztjük. 
- Erősítjük városunk regionális szerepét, az együttműködést a környező településekkel, elsősorban az élelmiszer feldolgozóipar fellendítése érdekében. 

Madarasi István,
az MSZP polgármesterjelöltje