2012. március 10. 11:10

Bárándy Gergely nyílt levele

Nyílt levél Márfi Gyula érsek úrhoz, Handó Tündéhez, az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez, Darák Péterhez, a Kúria elnökéhez, Makai Lajoshoz, a Magyar Bírói Egyesület elnökéhez, valamint Erdő Péter bíboros úrhoz.

Tisztelt Érsek Úr, Elnök Asszony, Elnök Urak, Bíboros Úr!

Vártunk néhány napot, hogy vajon a bírósági vezetők közül, a Katolikus Egyház vezetői közül, esetleg a Magyar Bírói Egyesülettől reagál-e valaki Márfi Gyula veszprémi érsek a bírákat érintő dehonesztáló megjegyzéseire. Sajnos hiába.

Az érsek levelében a következőt állítja: "A független magyar igazságszolgáltatásban még ma is számos olyan ember dolgozik, aki a kommunista rendszer idején elkötelezett kiszolgálója volt a pártállami diktatúrának és tevékenyen részt vett egyházellenes, ún. koncepciós perekben."

Nem gondolom, hogy - konkrétumok közlése nélkül - elfogadható, hogy az egyik legtekintélyesebb státuszt betöltő egyházi vezető külföldön és belföldön ilyen állítással rombolja a magyar igazságszolgáltatás tekintélyét.

Közleményünk késedelmének oka, hogy úgy véljük, elsősorban nem egy politikai pártnak kellene visszautasítani bírói kart ért támadást, hanem saját vezetőiknek, de ha a bírósági vezetők ezt nem tették meg, a bírák becsületének védelmében megtesszük mi.

Ha érsek úrnak tudomása van olyan ma is aktív bírákról, akik kiszolgálói voltak a pártállami diktatúrának, vagy részt vettek egyházellenes koncepciós perekben, kérjük, nevezze meg őket, aki ugyanis ilyet tett, bűncselekményt követett el! Ha ezt nem teszi, felszólítjuk, hogy haladéktalanul kövesse meg a magyar bírói kart!

Emellett tisztelettel kérdezzük az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Kúria elnökét, a Magyar Bírói Egyesület elnökét, valamint Erdő Péter bíboros urat, hogy mi a véleménye a veszprémi érsek bírákat érintő kijelentéséről?

Tisztelettel:

Bárándy Gergely
országgyűlési képviselő