2011. december 20. 13:57

Boszniának követnie kell a jó példákat

"A nyugat-balkáni régió országainak közeledése az Európai Unióhoz jelzés Bosznia-Hercegovina politikai vezetői számára: ha eredményt szeretnének elérni az uniós csatlakozási folyamatban, keressék intenzívebben a megegyezés lehetőségét. A lemaradás komoly veszélyeket rejt magában" - mondta Göncz Kinga szocialista EP-képviselő, a parlament nyugat-balkáni delegációjának tagja az EU és Bosznia-Hercegovina kedden befejeződött interparlamentáris ülésén Brüsszelben.

"Horvátország a napokban írta alá a csatlakozási szerződését az Európai Unióval. Montenegró hamarosan megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat a tagállamokkal, Szerbiának pedig jó esélye van arra, hogy három hónap múlva tagjelöltté nyilvánítsák a huszonhetek. E sikerek az albániai politikai erőket arra bátorították a közelmúltban, hogy föloldják a parlamenti munkát hosszú ideje megbénító politikai patthelyzetet, és megkezdjék az unió által sürgetett reformok kidolgozását. Szeretném, ha a jó példák nyomán Bosznia-Hercegovina vezetői is leküzdenék az ellentéteiket, és összefognának az ország érdekében" - mondta Göncz Kinga, aki az interparlamentáris ülésen a horvát csatlakozás hatásairól szóló napirendi pont előadója volt.

Felszólalásában a képviselő kifejtette: 2013. július 1-e után Horvátország és Bosznia-Hercegovina több mint ezer kilométeres határa az Európai Unió külső határa lesz. Sürgős lépések szükségesek ahhoz, hogy a két ország közötti kereskedelem és személyforgalom a horvát csatlakozás napjától zökkenőmentes maradjon. "Boszniának egy sor jogszabályt, és gyakorlati intézkedést kell hoznia, hogy megfeleljen a horvát csatlakozásból fakadó kihívásoknak. Az ország jelenleg a mezőgazdasági termékeinek az egynegyedét exportálja Horvátországba. Ha meg szeretné tartani ezt a piacot, biztos és fenntartható jövedelmet biztosítva a gazdálkodóinak, akkor az uniós előírásoknak megfelelő állategészségügyi, növényvédelmi és élelmiszerbiztonsági intézkedéseket kell hoznia. Föl kell állítania a határ menti minőségellenőrző laboratóriumokat, és bővítenie a szabályokhoz igazodó átkelőhelyek számát. A két országnak meg kell állapodnia a közös határ egy még vitatott szakaszáról is" - fejtette ki Göncz Kinga, hangsúlyozva, hogy a problémák megoldását hátráltatják az adminisztratív párhuzamosságok, a boszniai entitások és közösségek közötti felelősség szétaprózottsága.

A boszniai politikai helyzetről szóló eszmecserében a képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a délszláv köztársaságnak a vízummentesség tavalyi feloldásához hasonló sikerélményre van szüksége. "Ha akkor össze tudtak fogni a szemben álló politikai erők, hogy teljesítsék a feltételeket, most is meg kell találniuk azokat a közös pontokat, amelyekre építve megkezdhetik a munkát a közös cél, az európai uniós csatlakozás érdekében" - mondta Göncz Kinga.
 


Háttér:

Több mint 14 hónappal a 2010 októberében tartott parlamenti választásokat követően Bosznia-Hercegovinának még mindig csak ügyvezető kormánya van, mivel a győztes pártok nem tudtak megállapodni az új szövetségi kormány összetételéről. Az Európai Unió többször felszólította a politikai erőket arra, hogy kezdjenek érdemi tárgyalásokat az alkotmány reformjáról, és más fontos jogszabályokról. Az EU ettől teszi függővé a tagállamok által már ratifikált Stabilitási és Társulás Megállapodás hatályba lépését. Bosznia-Hercegovina polgárai 2010 vége óta vízummentesen utazhatnak az Európai Unió országaiba.