közlemény gyász
2013. április 23. 17:26

Búcsú Sebők Jánostól

Mély fájdalommal értesültünk Sebők János egykori képviselőtársunk haláláról. Egy olyan embertől kell fájdalmas búcsút vennünk, akit nem kímélt a történelem, a zivataros évek és a háborús időszak – mint oly sok honfitársára – rá is mostoha sorsot rótt.

A II. világháború idején amerikai hadifogságba esett, onnan csak egy év múlva szabadult. Édesapja szovjet fogságba került, így 48-ig családjáról, testvéreiről neki kellett gondoskodnia.

Miután katonai képesítést szerzett, 1951-től a Magyar Néphadsereg hivatásos katonája lett, majd a ranglétrát végigjárva törzstiszti és parancsnoki beosztásokat töltött be. 1989-ben vezérőrnagyi rendfokozatban nyugdíjazták.

1985-ben választották országgyűlési képviselőnek, tagja volt a honvédelmi bizottságnak és titkára az ügyrendi bizottságnak. 1990-ben az ő javaslatát elfogadva kezdeményezte határozati javaslatban a parlament a szovjet csapatok kivonulását. 1994-ben ismét képviselővé választották Veszprém megye 4-es számú, Tapolca központú választókerületéből. Az MSZP-frakcióját képviselte a honvédelmi bizottságban.  
 
Megköszönve áldozatos munkáját tisztelettel adózunk emlékének.

Az MSZP nevében őszinte részvétemet fejezem ki, osztozunk a család és a barátok mély fájdalmában.

Mesterházy Attila
pártelnök, frakcióvezető