Belföld | szövetség a változásért Budapest
2013. március 05. 14:08

Budapest jövője az életminőség fejlesztéséről szól!

A mai napon lezajlott a demokratikus ellenzéki szervezetek egyeztetéseinek negyedik fordulója. Az egyeztetés során a budapesti életminőséget alapvetően meghatározó közszolgáltatások, az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a szociális gondoskodás intézményei kerültek napirendre.

Az elmúlt két és fél év a kiszolgáltatottság hétköznapjait hozta. Az állam módszeresen számolja fel az intézményi szabadság minden formáját. Az iskolákat, a kórházakat és a szociális szférát államosították és leépítették, a kultúra szabadságát felszámolták és a Fidesz belterjes, avítt gondolatait akarják mindenkire rákényszeríteni. Budapest lényegében elveszítette iskoláit, elvesztette kórházait és szociális intézményeit, művészeti élete folyamatos harc terepévé vált, miközben számos színház az összeomlás szélén egyensúlyoz. A budapesti életet átfogó, elemeiben összefüggő rendszerszerű rombolás fojtogatja: a mindenható, tévedhetetlen állam és az annak alárendelt alattvalók koncepciója.

Meghatározó cél az életminőség fejlesztése a közszolgáltatások területén. Helyre kell állítani a városi szolidaritás intézményeit: a nehézsorsúak támogatását, a legnyomorúságosabb helyzetben élőknek új esélyt, kitörést kínáló intézményeket.

Budapest, mint világváros a szegénység elől menekülök célpontja. A hajléktalanokat nem kiszorítani, hanem a reménytelenségből kiemelni kívánjuk. Folytatni kell a város komplex akadálymentesítését, a fogyatékossággal élők körülményeinek javítását.

A fővárosban meglévő modern egészségügyi intézményeknek a fővárosiak és az ország szolgálatába kell állnia a meglévő kapacitások leghatékonyabb kihasználásával. Budapesten lehetőség van arra, hogy a szabad orvosválasztás, a szolgáltatók versenye is javítsa az ellátás minőségét.

Budapest elsődleges kitörési pontja a tudásipar. Ezért újra kell teremteni az oktatás szabadságát, a főváros korábbi sokszínű, számos egyedi megoldást, oktatási programot és technikát eredményesen használó oktatási rendszert. A fővárosi felsőoktatási intézmények bevonásával meg kell teremteni a tudásközponttá válás feltételeit. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 2010-et megelőzően kialakított modern szakképzési intézményrendszerre, amelynek valódi képességeiről a mai főváros lemondott. Az új városvezetésnek e mellett kiemelt figyelmet kell fordítania a bölcsődei és óvodai kapacitások bővítésére és a hozzáférhetőség kiszélesítésére.

Budapest a nemzetközi kulturális élet egyik fontos színtere. Gazdag hagyományai, több történelmi korszak öröksége és progresszív alternatív színterei olyan egyedi multikulturális kínálatot alkotnak, amely mind a budapestiek, mind a Budapestre látogatók számára újabb és újabb lehetőségeket, kikapcsolódást, feltöltődést kínálnak. Az elmúlt két és fél év rombolása után ezt az értéket újra helyén kell kezelni, a főváros nemzetközi újrafogalmazásának részeként. A művészeti területen meg kell teremteni az érdekegyeztetés fórumait és a pályáztatási rendszert a szakmai és civil szervezetek bevonásával. A kultúra világának felszabadítása egyben a kirekesztő gondolatok visszaszorítása is kell, hogy legyen: a Budapest utcáin fel-felbukkanó fasizmusnak nem lehet többé tere sem ebben a városban, sem Magyarországon.

Az alábbi szervezetek budapesti közösségei:

Magyar Szocialista Párt
Demokratikus Koalíció
Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Szövetségben, Együtt Magyarországért
Változást! 2014
HÍD a Demokráciáért Egyesület
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége