2011. december 08. 10:16

Bűncselekmény elkövetésével zárta Hoppál Péter koncepciós bizottságának „munkáját”

Először is szeretnénk gratulálni Hoppál Péternek, az általa vezetett koncepciós bizottságnak és a városvezetésnek, hogy több hónapos megfeszített bizottsági munka végén „eredményt” tudott produkálni.

Mi sem bizonyítja jobban a „bizottság” koncepciós eljárását, mint az a tény, hogy annak ellenére, hogy 2009-ben már Páva Zsolt osztotta a több száz milliós jutalmakat, a „bizottság” nem tett megállapítást arra a tényre vonatkozóan, hogy Nagy Csaba fideszes alpolgármester miért kapott háromszor is jutalmat, majd miután azt „tévedésnek” állította be, vajon miért nem utalta azt vissza az Önkormányzat számára?  Mikor fogja felszólítani Hoppál Péter Nagy Csabát, hogy fizesse vissza a „tévedésből 3x is” felvett jutalmát?

Hoppál Péter vizsgálóbizottsági munkásságának csúcsa viszont egyértelműen az a tény, hogy felkészületlenül, mi több, bűncselekményt elkövetve tette a „dolgát”. Nyilatkozata szerint 2005-ben az akkori alpolgármesterek a jogszabályban meghatározottnál magasabb összeget kaptak, Hoppál szerint „a tisztségviselők havi illetménye bruttó 500 ezer forint volt, mégis 3 millió forinton felüli jutalmat kaptak a tárgyév során.” Ezennel felvilágosítjuk Hoppál Pétert, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 391/2003. (09.25.) sz. határozata a választott tisztségviselők illetményének megállapításáról így rendelkezett: „A Közgyűlés a Jogi, Igazgatási, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatát elfogadja, és dr. Toller László polgármester havi illetményét 2003. október 1-jei hatállyal a helyi illetményalap – 40.000,- Ft – 15-szörösében 600.000,- Ft-ban, dr. Kunszt Márta, Gonda Tibor és Horváth Zoltán alpolgármester havi illetményét egységesen ugyancsak 2003. október 1-jei hatállyal 550.000,- Ft- ban állapítja meg.” Így az alpolgármesterek nem kaptak a jogszabályban meghatározott összegnél több jutalmat. Ez alapján Hoppál Péter a Btk. 179. §. (2) bekezdésébe ütköző rágalmazás bűncselekményét követte el. Reméljük a mentelmi bizottság előtt is olyan bátran fog viselkedni, mint amikor hazugságait megfogalmazta a sajtónak.

Mi áttekintettük a juttatásainkkal kapcsolatos kimutatásokat és 2008 novemberében valóban fél hónapnyi összeggel több jutalmat kaptunk, mint lehetett volna. Nagyon sajnáljuk, hogy ez így történt, 2008-ban több adóváltozás miatt állandóan változott juttatásaink nettó összege, így nem tudtuk követni, hogy egy év leforgása alatt összességében 145.000.- Ft-tal több juttatást kaptunk. Elnézést kérünk a hibáért, és bár biztosak vagyunk abban, hogy senkit sem vezetett rossz szándék ügyünkben, mi úgy határoztunk, hogy 2011. december 8-án, csütörtökön 13.00 órakor befizetjük a város pénztárába azt a félhavi összeget, fejenként 145.000.- Ft-ot, amelyet tévesen utalt ki számunkra az önkormányzat.

Bízunk benne, hogy ezzel példát mutatunk Nagy Csaba fideszes alpolgármesternek, és ő is visszafizeti az általa „tévedésből” felvett háromhavi jutalmát, összesen 870.000 Ft-ot. Bízunk benne, hogy ezzel példát mutatunk Páva Zsolt fideszes polgármesternek is, és ha Pécs megkapja a bécsi választott bíróság ítéletét a Vízmű elfoglalása miatt kirótt kártérítésről, Páva Zsolt is befizeti a város kasszájába az általa okozott kár összegét.

Ezzel a részünkről lezártnak tekintjük azt a hecckampányt, amelyet a Fidesz saját tehetetlensége, a brutális helyi adóemelés, a soha nem látott munkanélküliség, a nullával egyenlő lobbi tevékenység, a várható több milliárdos vízműkártérítés, a jövő évi áremelések, a 2,5 év alatti 25 milliárdos hitelnövekedés és a 14 milliárdos jövő évi várható költségvetési hiány miatt indított. Kíváncsian várjuk, az utolsó közgyűlésen milyen újabb, a pécsieket sanyargató javaslatokkal fognak előállni.

Dr. Tóth Bertalan

Meixner András