mesterhazyattila.hu
2011. szeptember 18. 09:36

Bűnös felelőtlenség

Az elmúlt másfél év tragikus mérlege azt mutatja, hogy Orbán Viktor víziója az ország átalakításáról nem más, mint saját klientúrája bebetonozásának, politikai versenytársai megsemmisítésének és az ország lenyúlásának a terve.

Tegnap az MSZP több száz helyi és országos vezetőjének részvételével tartottunk konzultációt a most induló politikai évad kihívásairól, feladatairól és lehetőségeiről. Matolcsy György pénteki bejelentése óta tudjuk, hogy nem csak az előttünk álló ősz, hanem a jövő év is hihetetlen erőfeszítéseket igényel majd az emberektől. Az ország nehéz helyzetében az MSZP is komoly kihívás előtt áll.

Magyarország olyan, mint egy örvénybe sodródott úszó, aki kétségbeesetten próbál kikecmeregni az örvényből, de egyre mélyebbre húzza az ár. Az ország kettős szorításban van.

Egyrészt a nemzetközi gazdasági válság bénítja meg, másfelől egy alkalmatlan kormány fatális hibáinak következményeitől szenved. A vállalkozások nem jutnak forráshoz, a bankok alig, vagy egyáltalán nem hiteleznek, a piacok beszűkültek, a fejlesztési programok leálltak. A munkanélküliség nő, a munkavállalók egyre kiszolgáltatottabbak. Családok tízezrei nyögik az emelkedő rezsiköltségeket és törlesztő részleteket. Egyre nő a kilátástalanság, egyre mélyebbek a társadalmat megosztó szakadékok.

Bizonytalanság és a jövőtől való félelem költözött be minden otthonba. A demokrácia és a jogállam romjai között csak a gazdagok érdekeit tartja szem előtt a kormány. Politikai hajtóvadászatot folytatnak ellenzéki politikusok és gondolkodók ellen. Adminisztratív eszközökkel, a demonstrációk ellehetetlenítésével, a szakszervezeti jogok csorbításával, az érdekegyeztetés figyelmen kívül hagyásával próbálnak gátat emelni a kibontakozó elégedetlenségnek.

Az elmúlt másfél év tragikus mérlege azt mutatja, hogy Orbán Viktor víziója az ország átalakításáról nem más, mint saját klientúrája bebetonozásának, politikai versenytársai megsemmisítésének és az ország lenyúlásának a terve.

Matolcsy György pénteki bejelentésével az Orbán Viktor által képviselt magyar út, a magyar gazdasági csoda hivatalosan is megbukott. A kibontakozás lehetősége szertefoszlott a másfél éve tartó dilettáns kapkodással és az annak következményei miatt szükségessé váló újabb és újabb megszorításokkal. A folyamatos konfrontációkkal, nemzetközi elszigetelődéssel, a jogbiztonság felszámolásával, a közgazdaságtan alapvető igazságainak lesöprésével az ország elvesztette nehezen megteremtett pénzügyi stabilitását, és kényszerpályára került.

Kiderült, hogy nem a közgazdasági tankönyveket, hanem a kormányprogramot kell átírni. Kiderült, hogy a hozzáértést nem pótolja a vezérhez való feltételen hűség. Kiderült, hogy a neoliberális gazdaságpolitika és a neokonzervatív értékrend a Fidesznél összetartozik, és míg az egyik a gazdasági, a másik a társadalmi csőd felé hajtja az országot.

Mindennek nem kellett volna így történnie. Már a kezdetektől folyamatosan figyelmeztettük a kormányt arra, hogy rossz úton jár, és tetteinek következményei beláthatatlan károkat fognak okozni az embereknek. Az utóbbi időben már kormánypárti közgazdászok is megszólaltak. De sem a figyelmeztetések, sem a tények nem tántorították el a kormányt attól, hogy továbbhaladjon a megkezdett tévúton. Ez pedig már nem egyszerű dilettantizmus vagy rosszul értelmezett politikai akarat, hanem bűnös felelőtlenség.

Bűnös felelőtlenség a magyar emberekkel és az országgal szemben. Bűnös, mert tudatos félrevezetésen alapul és bűnös azért is, mert veszélybe sodorja mindazokat az eredményeket, amelyeket ez az ország kemény munkával, kitartással és sok lemondással elért. Bűnös, mert kockáztatja a magyar emberek megtakarításait, reménytelenné teszi az életet, és kilátástalanná a jövőt. Bűnös, mert nem a különbségek csökkentésére törekszik, és nem a nemzet összefogását erősíti, hanem tudatosan megoszt, és az emberek érdekeit alárendeli saját oligarchái érdekeinek. Bűnös, mert sikeresnek nevezi a nyerészkedőket, kiemelten támogatja a gazdagokat és lemond a szegényekről. Bűnös, mert a nemzet részének csak a konzervatív, keresztény úri Magyarországot tartja, és kiveti abból a szegényeket, a munkavállalókat, a másként gondolkodókat.

A kormány legutóbb bejelentett intézkedéseivel saját magukat leplezték le. Rögeszmésen ragaszkodva téves politikájukhoz a szakadékba sodorják az országot. Ez pedig nem jelent mást, mint brutális megszorításokat és a mindennapi élet maradék biztonságának elvesztését. Orbán Viktor a parlament őszi ülésszaka előtt életművét megalkotva saját képére akarja formálni Magyarországot. Törvénybe iktatni a demokratikus jogállam és az önkormányzatiság felszámolását. A megszorításokat, az adótörvényeket. Törvénybe akarja iktatni, hogy a megfelelő egészségügyi ellátás, oktatás, és biztonságot jelentő nyugdíj nem egyformán mindenkinek, hanem csak azoknak jár, akik meg tudják fizetni. Törvényesíteni akarja a munkavállalók kiszolgáltatottságát, fel akarja számolni a szakszervezeteket. Törvénybe akarja foglalni, hogy aki szegény, az másodrendű állampolgár Magyarországon. Törvényesíteni akarja jelenlegi összes törvénytelenségét.

Az előttünk álló hónapok fogják meghatározni hazánk jövőjét és átrendezhetik Magyarország politikai erőviszonyait is.

Ez már nem pusztán érvek és ellenérvek csatája, hanem Magyarország jövőjéért, a szabadságért, értékeinkért és az emberek jólétéért való igazi küzdelem. Nem csak Orbán Viktor kormánya a mi ellenfelünk, hanem mindaz, amit képvisel. A fennhéjázás, az indulatok keltése, a nemzet megosztása, az Európától való elfordulás, a gazdaság és mindennapi életünk romba döntése.

A mi felelősségünk, hogy felébresszük Magyarországot! Hogy megmutassuk, nem kell félni, mert sokan vagyunk és összetartunk. Hogy lehet és kell vállalni a küzdelmet, mert tudjuk, mit akarunk és biztosak vagyunk abban is, hogy elég bátrak és kitartóak leszünk, hogy megküzdjünk ezzel a tébolyult hatalommal.

Látva az ország helyzetét az ősz folyamán az MSZP politikai stratégiáját öt téma köré kell csoportosítanunk:

  1. Az orbáni politika szétszakítja a nemzetet. A romló életkörülmények és a kiszolgáltatottság a társadalmi konfliktusok felerősödéshez vezet. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítanunk azokra a területekre, amelyek az emberek mindennapi életét befolyásolják: így a foglalkoztatásra, az egészségügyre, az oktatásra és a nyugdíjrendszerre. Ezeknek a rendszereknek az állapota nem csak közvetlenül hat a mindennapi életre, hanem nemzetstratégiai jelentőségük is meghatározó.
  2. A gazdasági válság körülményei között a legfontosabb egy reális és megvalósítható gazdasági program kidolgozása, amely a gazdaság élénkítését szolgálja, megalapozza a fenntartható növekedés feltételeit és a munkahelyteremtés áll a középpontban. Csak így tudunk kilábalni jelenlegi zsákutcából.
  3. Az országnak és az embereknek ma a rend és a biztonság hiánya legalább annyi kárt okoz, mint az eladósodottság. Befektetnek-e egy olyan országban, ahol csak abban lehetnek biztosak, hogy a vállalkozások jogi környezete napról-napra változik? Indítanak vállalkozást egy olyan országban, ahol visszamenőleges hatályú törvényekkel akar az állam többletbevételekhez jutni? Nem. Egy olyan országban, ahol a bizonytalanság és a bizalmatlanság az úr, ott csak két sikerágazat lehet: a korrupció és a feketegazdaság. Orbán Viktor a választási kampányban azt ígérte, hogy az országban két hét alatt helyreállítja a közbiztonságot. Mára kiderült, hogy éppen ennek ellenkezője történik. A rendvédelmi szervek elbizonytalanítása, megalázása, a korengedményes nyugdíjak egyoldalú és visszamenőleges felülvizsgálata túl azon, hogy méltánytalan, ellehetetleníti a bűnözés elleni határozott fellépést.
  4. Orbán Viktor minden erőfeszítése ellenére és őszinte sajnálatára Magyarország még európai ország. Mindent meg kell tennünk azért, hogy az is maradjon. Nem csak formailag, hanem a demokratikus berendezkedés és a jogállamiság lényegét tekintve is. Tudjuk, hogy a Fidesz a törvényhozói hatalmával visszaélve újra és újra át akarja írni a szabályokat, de azt is tudjuk, hogy amíg a választásokat az dönti el, hogy az emberek titkos szavazással adják le voksukat arra a pártra, amelyiket támogatni akarnak, addig Orbán Viktor nem lehet nyugodt!
  5. Magyarország nem csak a Kárpát-medencében, hanem az egész világon elszigetelődik. Orbán Viktor szabadságharcának áldozata a nemzet szuverenitása lesz, mert Magyarországnak nem elszigetelődésre és bezárkózásra van szüksége, hanem barátokra és szövetségesekre ahhoz, hogy a nemzeti érdekeinket hatékonyan tudjuk képviselni.


A mi Magyarország-víziónkba, a Magyar Köztársaság olyan ország, ahol fenntartható a növekedés, ahol a termelő vállalatok új munkahelyeket hoznak létre, ahová szívesen fektetnek be a külföldi befektetők, ahol az oktatás esélyteremtő és versenyképes tudást ad, ahol az egészségügyi ellátás magas színvonalú, ahol rend és biztonság van. Olyan ország, amely komoly nemzetközi tekintéllyel és erős nemzeti érdekérvényesítő képességgel rendelkezik.