mszp.hu | Quaestor
2015. április 10. 12:25

Csalásra újabb csalás a Quaestor ügyben

A Quaestor ügy kirobbanását követően már több hét eltelt és sajnos az ügyfelek, a károsultak egyre inkább elkeseredettek. 

Az MSZP az ország több pontján, így Debrecenben is segít a károsultaknak eligazodni a lehetőségek és a jog útvesztőiben. A mai napig több mint 200 károsult járt bent személyesen a Kálvin téri irodánkban és kérte segítségünket, közreműködésünket abban az ügyészségi feljelentés megtételében, ahol ismeretlen tettes ellen csalás gyanúja merül fel. Ezen feljelentés - melyet jogászok készítettek elő – nem csak a piramis játékot űző cégcsoportot, hanem az őt felügyelni köteles szerveket is megnevezi, mint vélelmezett felelősöket. Az ügyészség a feljelentéseket befogadta és visszajelzésük alapján azokat a Fővárosi Főügyészség, illetve az NNI felé továbbították. Ezt a jogi segítségnyújtást minden ellenszolgáltatás nélkül, segítő szándékkal adtuk és adjuk a továbbiakban is a károsultak részére.

Szemmel látható, hogy a felelősséget nyakából kidobni akaró hatalom nem akarja elfogadni az MSZP azon törvényjavaslatát, hogy a károsultak felé a Magyar Nemzeti Bank álljon jót, és utána ő hajtsa be a jog eszközeivel a kártérítést. Ezért egyre inkább a felé mutatnak a fejlemények, hogy a károsultaknak aktívan és határozottan meg kell tenni minden lépést, közte a feljelentést is ahhoz, hogy jogos jussukat visszaköveteljék.

Egy nagyon súlyos fejlemény jutott tudomásunkra a tegnapi napon, miközben már hetek óta az MNB által kinevezett felügyeleti biztos engedélyével lehet csak ügyleteket lebonyolítani. A Quaestor debreceni irodájában egy ügyfél a letéti igazolás mellett kapott egy adásvételi szerződést, ami dátumában pontosan megegyezik az általa 2012. április 2-án kötött szerződéssel (ez egyértelműen egy visszamenőleges dátumozást jelent, ami a mi értékítéletünk szerint okirat hamisítás), ugyanakkor tartalmában a szerződés lényegi elemeit egyoldalúan átírták. Ilyen pl. az, hogy a pénzügyi eszközt már konkretizálják árutőzsdei termékre, az eredeti szerződésen lévő teljesítés időpontját kiegészítették egy teljesen értelmezhetetlen teljesítési hellyel, és különösen veszélyes tartalmi elemként megkapja az ügyfél felhatalmazását, hogy az adott szerződés elszámolása során másik befektetési vállalkozás közreműködését vegyék igénybe. Az egyértelmű okirat hamisításon túl ez nemcsak, hogy egyoldalú szerződésmódosítás, hanem egyértelmű csalás is. Ezért mondjuk és mondhatjuk nyugodt szívvel azt, hogy a csalásra újabb csalás következett be Quaestor ügyben. A fentiekben foglalt szerződésmódosítás dokumentumait megküldjük a felügyeleti biztosnak, és hathatós intézkedését várjuk abban, hogy a károsultakkal a továbbiakban ne packázzanak, állapítsák meg a felügyeleti szervek felelősségét, és a Magyar Nemzeti Bank álljon jót, azaz fizesse ki a jóhiszemű állampolgárok milliárdjait.

Huszka Imre megyei elnök továbbra is választ vár arra az egyszerű kérdésre, hogy a megye Fidesz-es országgyűlési képviselői (Kósa Lajos, Pósán László, Halász János, Vitányi István, Bodó Sándor, Tiba István), valamint Debrecen város polgármestere Dr. Papp László a Quaestor öncsődjének bejelentését megelőző tíz napban ők, vagy közeli hozzátartozóik vettek-e ki pénzt a Quaestorból?

 

Huszka Imre  
megyei elnök                                       

Szathmári Károly 
városi alelnök