Cselekedni kell a védendő fogyasztók érdekében!

A mai napon került sor a szocialista vezetésű Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén a 18. évüket be nem töltött, az időskorú, valamint a fogyatékkal élő fogyasztók helyzete és a vonatkozó jogi szabályozás áttekintésére.

A tanácskozás célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a fokozottan védendő fogyasztói csoportok sajátos helyzetére és problémáira, valamint arra, hogy mind a jogalkotás, mind pedig a jogszabályok végrehajtása és betartásuk ellenőrzése során kiemelt figyelmet kell fordítani az életkoruk, illetve fogyatékosságuk miatt kiszolgáltatottabb fogyasztók védelmére.

A hatékony fogyasztóvédelem egyik alapvető eleme a fogyasztók tájékoztatása. Éppen ezért a tudatos fogyasztóvá válást már az iskolai oktatás során szükséges megkezdeni. A fogyasztók oktatásában és tájékoztatásban nélkülözhetetlen a fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékenysége és támogatása.

A fogyasztók tájékoztatása mellett elengedhetetlen, hogy a piaci szereplők is rendelkezzenek megfelelő fogyasztóvédelmi ismeretekkel, különös tekintettel a védendő fogyasztókra. Ezen szabályok betartása folyamatos ellenőrzését, a jogsértések következetes szankcionálását a bizottság is a hatóságok kiemelt feladatának tartja.

A fogyatékkal élő fogyasztók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a piaci szereplők részéről elengedhetetlen a körültekintő, a fogyatékkal élők speciális igényeihez igazodó bánásmód.

Az MSZP baloldali, szociáldemokrata párthoz illően vallja, hogy a tiszta, demokratikusan működő piac elérésének elengedhetetlen feltétele a fogyasztók jogainak védelme. Ugyanakkor azt is látja, hogy a jelenlegi kormányzat kezei között e terület fokozatosan leépül, elveszti rangját. A piac torzul, a fogyasztók jogai csorbulnak. Cselekedni kell, minél hamarabb!

Éppen ezért 2014 után a kormányra lépésünkkel felkaroljuk a hátrányos helyzetű célcsoportokat, a védendő fogyasztókat, különös tekintettel a kiskorúakra, az idősekre, a fogyatékkal élőkre. A közvetlen értékesítés területén felmerülő fogyasztóvédelmi problémák megelőzése érdekében megerősítjük a hatóságok, valamint a fogyasztóvédelmi civil szervezetek ezen a területen végzett tájékoztató tevékenységét, a tisztességes verseny és a fogyasztóbarát vállalkozás érdekében figyelemmel kísérjük és segítjük fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tevékenységét.

A fogyasztóvédelem ügyét vissza kívánjuk hozni a felszínre, szabályozási, alternatív vitarendezési, oktatási- és tájékoztatási kérdésekben jelentős, érdemi civil segítséggel. Új, naprakész és megújult szabályozási háttérrel, és a feladatot ellátni képes intézményrendszerrel, fogyasztót védő megoldásokkal.  

Simon Gábor
Az MSZP elnökhelyettese