mszp.hu
2017. június 20. 10:16

Damjanovich Sándor emlékére

A Magyar Szocialista Párt Hajdú-Bihar megyei szervezete mély megrendüléssel értesült régi tagjának, dr. Damjanovich Sándor akadémikus elhunytáról. Megfellebbezhetetlen és megkérdőjelezhetetlen tudását ismerték és elismerték mind a debreceni, mind más külföldi egyetemek hallgatói. A kollégák, a tudományos élet magas rangú képviselői rendkívül tisztelték kutatásai eredményeit a biofizika, az orvostudomány terén, amelyeket általa egyedi módon, új tudományos módszerekkel kutatott fel. A tudományos élet más területein is széles tekintély, tisztelet övezte.

Dr. Damjanovich Sándor nemcsak az elméleti és gyakorlati tudományos kutatás szakembere volt, hanem alapvetően baloldali beállítottságú, társadalmi problémák iránt igen érzékeny értelmiségi ember is. A közélet aktivistái, politikusai is - kormánypárti vagy ellenzéki beállítódástól függetlenül - feltétlenül odafigyeltek véleményére, tanácsaira a problémák megoldásában, amelyeket számos esetben ő maga ismert fel először.

Mind a tudományos, mind pedig a közélet pótolhatatlan veszteséget szenvedett távozásával. A család gyászában, fájdalmában  osztozunk.  Egy nagyszerű ember távozott örökre, nyugodjék békében. Hiányozni fog.  Emlékét megőrizzük.


Debrecen, 2017. június 21.

MSZP Hajdú-Bihar megyei elnöksége