2012. február 06. 10:54

Dancsó József legújabb hazugsága

Az MSZP támogatta a geotermikus közmű létesítését.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén a fideszes városvezetés, élén Dancsó Józseffel a mellett érvelt, és végül azt szavazta meg, hogy lemond közel 650 millió forintról. Ezt a pénzt pályázaton nyerte a város, és ezáltal több mint 1 milliárdos fejlesztés valósult volna meg. A vitában Dancsó József és a két alpolgármester is azt állította, hogy az MSZP-nek nincs joga védeni ezt a fejlesztést, hiszen a pályázatot nem támogatták. Már senki sem lepődik meg azon a tényen, hogy ez szemenszedett hazugság.

A „Városi geotermikus közmű létesítése Orosházán” című pályázathoz szükséges 40%-os önerőről (több mint 400 millió forintról), és ezáltal a pályázat támogatásáról 2010 szeptemberében döntött a képviselő-testület. Már az ülés kezdetén vita bontakozott ki, mivel az akkori MSZP-frakció kérte, hogy az Orosháza-Gyopárosi Gyopárosfürdő Zrt.-vel kapcsolatos anyagokat (előző évi mérlegbeszámoló, üzleti terv stb.) ne zárt, hanem nyílt ülésen tárgyalják. Ezt a jobboldali többség elutasította (228/2010. IX.17. K.t. számú határozat), így a baloldali képviselők tiltakozásul − még a napirend megszavazása előtt − kivonultak a teremből. Ennek következménye volt, hogy többek között a geotermikus közmű létesítése pályázat beadására sem tudtak szavazni. Ami nem jelenti azt, hogy nem támogatták volna.

De hogy még egyértelműbb legyen a helyzet: ez a pályázat a közreműködő szervezet hiánypótló felszólítása miatt 2011. február 4-én még egyszer visszakerült a testület elé, és arról újból dönteni kellett. A témát a 18. napirendi pont keretében tárgyaltuk, és − bár a visszasajtoló kutak tervezett elhelyezésével kapcsolatban szakmai kritikánknak adtunk hangot − a pályázatot támogattuk, és a testület azt egyhangú igen szavazattal fogadta el. (18/2011. (II.4.) K.t. számú határozat.)

A pályázat nyert, ezt az MSZP-frakció üdvözölte. Éppen ezért döbbentünk meg azon, hogy Dancsó József ezt a pénzt vissza akarta adni. A képviselő-testület legutóbbi ülésén mindent megtettünk azért − érvek hosszú sorának felsorolásával −, hogy a fideszes városvezetést eltántorítsuk abbéli szándékától, hogy ezt a fejlesztést meghiúsítsa, és az elnyert közel 650 millió forintról lemondjon. Valószínűleg az orosházi emberek figyelmének elterelésére választotta Dancsó József ezt a megoldást, hogy ha már érvelni nem tud, hazudott ismét egy jót.

Füvesi Sándor,
önkormányzati képviselő