mszp.hu | Belföld
2023. május 04. 13:07

Dr. Gurmai Zita: A kormány javaslata nem oldja meg a családok energiahasználathoz kötődő gondjait

Dr. Gurmai Zita: A kormány javaslata nem oldja meg a családok energiahasználathoz kötődő gondjait
A parlament a csütörtöki ülésnapján tárgyalta a közműszolgáltatások egyszerűsítésével foglalkozó javaslatot, az MSZP nevében Gurmai Zita frakcióvezető-helyettes szólalt fel vezérszónokként. Az MSZP Nőtagozatának elnöke elmondta, hogy a törvényjavaslat több ponton is visszás, sőt már a javaslat benyújtása is komoly kérdéseket vet fel.

„2022 novemberében, azaz alig néhány hónapja még azt hallottuk, hogy az energiaárak brutális emelkedése miatt egységes energiairányításra van szükség. Ezért került felállításra az Energiaügyi Minisztérium Lantos Csaba miniszter úr vezetésével” – kezdte felszólalását Gurmai Zita. 

Ezt a javaslatot – ami módosítani kívánja a távhőszolgáltatásról, a villamos energiáról és a földgázellátásról szóló törvényt – mégsem az energiaügyi miniszter nyújtotta be, hanem a Miniszterelnöki Kabinetirodát irányító Rogán Antal. 

„Az a Rogán Antal, aki nemrég itt az ülésteremben azt bizonygatta, hogy nem ismeri Schadl Györgyöt. Csak remélni tudjuk, hogy ezzel szemben az energiaszektort alaposabban ismeri” – érvelt Gurmai Zita. A törvényjavaslat megvitatását azzal kellene kezdeni, hogy a kormánypárti képviselők megindokolják, hogy miért a propagandaminiszter nyújtotta be a tervezetet. 

Az MSZP elfogad minden olyan módosítást, ami a magyar fogyasztóknak előnyös. Ezek közé tartoznak például a védendő fogyasztókat érintő könnyítések. A szocialisták helyeslik, hogy megszűnik az a szabályozás, hogy a védendő fogyasztónak minden év március 31-ig magának kell igazolnia a védendő státusza fennállását. Ez azért fontos, mert valóban olyan intézkedésről van szó, ami gyakorlati segítséget nyújt. 

„Nagy kár, hogy ezen kívül azonban nem lehet kiemelni semmit, ami a hazai családok rezsivel kapcsolatos problémáit oldaná meg. Pedig, ha a lakosság vállára nehezedő terhek egyenes arányban mérséklődnének egyes kormánytagok hitelességének és szavahihetőségének csökkenő mértékével, akkor tudnánk támogatni az önök elképzeléseit” – érvelt az MSZP frakcióvezető-helyettese. 

Komoly kérdéseket vet fel az elévülési idő emelésének ügye. A javaslat hatályon kívül helyezi azt a bekezdést, amely szerint a hálózathasználati szerződésből eredő igények három év alatt elévülnek. Ebből tehát az következik, hogy a kérdésben a Polgári Törvénykönyv szabályai lesznek irányadóak. Ennek értelmében a törvényjavaslat úgy emeli meg a közműszolgáltatásból eredő igények elévülési idejét 5 évre, hogy azt konkrétan le sem írja. 

Nem lehet életszerűnek nevezni azt a magyar háztartásokkal szemben támasztott követelményt sem, hogy az eddig három helyett mostantól öt évig kell majd megőrizni minden befizetésről szóló papírt. 

„Adódik a kérdés: Önök tényleg öt évig őrizgetnek otthon minden egyes befizetés bizonyítására alkalmas iratot? Lelki szemeim előtt valahogy nem látom azt a jelenetet, hogy a javaslatot benyújtó Rogán Antal miniszter úr reggel munkába menet kiüríti a postaládáját, majd a közműszolgáltatóktól kapott leveleket gondosan elteszi a Gucci táskájába és este a munka után fáradtan, kimerülten hazaérve, a befizetésekről szóló igazolásokat szépen lefűzi – öt éves megőrzésre – a helikopterezésekről kiállított számlák mellé” – mondta Gurmai Zita. 

Pedig néhány éve még a kormánypártok is úgy gondolták, hogy a saját követelésének behajtása a szolgáltatók felelőssége, amennyiben ezt nem tudják belátható időn belül megtenni, akkor ezzel már nem lehet a fogyasztókat terhelni. 

Ehhez képest technikai jellegű probléma az a kodifikációs hiba, amely úgy hivatkozik az egyik bekezdés „i” pontjára, hogy az adott bekezdésnek nincs is ilyen pontja. Mindannyian emberek vagyunk, bárki hibázhat, de egy kodifikációs hiba különösen komikus egy olyan kormánypárt esetében, amelynek az alapítása, valamint az alapítói egy jogász szakkollégiumhoz köthetők. 

A javaslat érinti például az adatkezelés szabályait. Nincs azonban utalás az indoklásban arra, hogy mindezt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal egyeztették-e. Nem világos tehát, hogy miért nem került sor a NAIH vizsgálatára, miért nem szerepel a hatóság jóváhagyása a dokumentumban. „Pedig biztos vagyok benne, hogy Péterfalvi Attila kapva kapna az alkalmon és pillanatok alatt elvégezné az ezzel kapcsolatos házi feladatát” – érvelt az MSZP vezérszónoka. 

„A legfájóbb azonban mégis azoknak az intézkedéseknek a hiánya, melyek valóban segítséget nyújtanának a magyar családoknak. Mert lenne teendő bőven! Ha már hozzányúlunk az energiaügyhöz, akkor elvárható lenne, hogy könnyebbé tegyük azok helyzetét, akik erre leginkább rászorulnak. A Magyar Szocialista Párt számos javaslatot dolgozott ki ennek érdekében” – mondta Gurmai Zita. 

Az MSZP azt szeretné elérni, hogy mindenki számára biztosítsunk egy megélhetési minimumot, hogy senki ne fagyjon halálra a saját otthonában! Biztosítani kell azt, hogy a lakóhelyén mindenki hozzáférjen a létfenntartáshoz szükséges áramhoz, gázhoz. Ezért egy olyan igazságos számlázást kell bevezetni, amely sávok szerinti árrendszert biztosít. A legalacsonyabb sávot pedig úgy kell kialakítani, hogy a legszerényebb körülmények között élők se maradjanak gáz, áram és vízszolgáltatás nélkül. 

„Egyre hangosabb az önkormányzatok, költségvetési szervek, kis- és középvállalkozások, valamint a közhasznú civil szervezetek hangja is. Egyszerűen nem tudják már elviselni azt a rezsiterhelést, amit a kormány rájuk rakott. Kiszámítható feltételekre van szükség, hogy meghatározott áron juthassanak hozzá a működéshez szükséges gázhoz és áramhoz” – érvelt Gurmai Zita. 

Az MSZP régi követelése az előre fizetős mérőórák felszerelésének és visszakapcsolásának ingyenessé tétele és a PB gázpalackok helyzetének rendezése, de ezek kimaradtak ebből a javaslatból. Szintén hiányzik ebből az energiaügyi salátatörvényből a földgáz és villamos energia egyetemes szolgáltatás ÁFA-kulcsának mérséklése, valamint az egységes földgáz díjrendszer kialakítása, továbbá a felújításra váró családi házak, a társasházi és lakásszövetkezeti lakások korszerűsítése. 

A javaslat nem foglalkozik azokkal, akik a háztartásukban kizárólag áramot használnak. A felelős gondolkodás és a környezettudatosság jegyében sokan gondolkodtak úgy, hogy háztartásukban csak villamos energiát használnak. Derült égből villámcsapásként érte őket, hogy ezzel elestek a gázfogyasztás esetén őket is megillető kedvezményes áraktól. Áramfogyasztás tekintetében viszont a kormány szemében átlag feletti fogyasztókká váltak, holott életkörülményeik nem változtak. 

„Tisztelt kormánypárti képviselőtársak! Önök egy részével ellentétben a magyar családok zöme nem olyan problémákkal küzd, hogy otthon a feszített víztükrű medencét, vagy a kocsibeállót szeretnék kifűteni. Ne tekintsük átlag feletti fogyasztónak azt, aki csak egy kisméretű, átlag családi házban szeretne környezettudatosan élni” – érvelt az MSZP frakcióvezető-helyettese 

Összességében tehát azt kell mondani, hogy egy-egy könnyítéstől eltekintve ez a javaslat semmit sem tesz a családok energiahasználatához kötődő gondjainak megoldásáért. Alapvetően egy hiányos, pontatlanul előkészített tervezettel állunk szemben. Az MSZP szerint az országnak a rezsiköltségek megfékezésére van szüksége, azonban „a kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos hitegetése és fogadkozása nem más, mint rezsirizsa” – összegzett Gurmai Zita. 

Kapcsolódó párttagok