mszp.hu
2022. május 01. 20:59

Dr. Koltai Dénes emlékére

Dr. Koltai Dénes emlékére
Jelentős veszteség érte közösségünket.

Nagyformátumú ember, dr. Koltai Dénes, a Baloldali Tömörülés tiszteletbeli elnöke, a pécsi Tudományegyetem nyugalmazott professzora hosszan tartó betegség következtében örökre távozott.

Dr. Koltai Dénes 1947-ben született Pécsett.

Műszeripari technikumi képesítő vizsga után a Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz - rajz szakán szerzett főiskolai, majd az ELTE BTK pedagógia szakán egyetemi végzettséget. Ugyanott szerezte bölcsészdoktori címét 1979-ben. 1986 óta a neveléstudomány kandidátusa. Népművelői gyakorlatát a Mecseki Szénbányák közművelődési intézményeiben szerezte, 1973-tól főfoglalkozású andragógus.

A Pécsi Tanárképző Főiskola Pszichológia Tanszékén óraadó tanár 1972-84-ig, a Közművelődési Szakcsoport megalakulása óta (1974) az andragógia tantárgycsoport oktatója. 1983-ban elnyeri a Közművelődési szakcsoport vezetői posztját.

A Szakcsoport FEEFI-ig tartó fejlődési ívét az ő vezetésével járta be. Egyetemi docens, a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem Pedagógia - Pszichológia Fakultásának professzora.

Az MTA Pedagógiai Bizottsága Andragógiai Albizottságának, valamint a Humán Szakemberek Országos Szövetségének az elnöke. A Humánpolitikai Szemle szerkesztője. Kutatási területe a felnőttképzés és a modernizáció kapcsolata, a hátrányos helyzetűek (elsősorban a roma kisebbségiek) felnőttoktatási programjai tervezésének elméleti kérdései, valamint a felnőttek állampolgári és politikai képzésének elméleti és gyakorlati kérdései."

A balodaliságát mindvégig vállaló ember, aki több volt mint oktató. Néhány héttel ezelőtt beszéltem Vele utoljára. Nem volt már jól, de a humora akkor sem hagyta el. Nem érte meg a május 1-jét.

Isten Veled professzor úr!