mszp.hu | Belföld
2021. december 02. 11:36

dr. Sipos József emlékére

dr. Sipos József emlékére
dr. Sipos József (1948-2021)

Szomorúan fogadtuk a hírt, hogy elhunyt dr. Sipos József történész-muzeológus, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott egyetemi docense, 2000 és 2005 között a Nagy Imre Emlékház kutatási igazgatója, 2006-től 2009-ig a Nagy Imre Társaság ügyvezető elnöke.

1948. április 6.-án Szabolcs megyében született, Dombrádon, szegény parasztcsaládban nőtt fel.  1966-ban végzett a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban. Előfelvételivel felvették a Szegedi Tanárképző Főiskolára történelem-testnevelés szakra.  Szakdolgozatát a Kisgazdapárt kormánypárttá bővítése címmel írta, amivel 1972-ben az OTDK-n a Történettudományi Intézet különdíját nyerte el és közben kétszer a főiskola "Jó Tanuló Jó Sportoló" címét, majd a Népköztársasági ösztöndíjat, végül „Kiváló Tanárjelölt " kitüntetéssel végezte el a főiskolát.

Munkásságát jól jellemzi, hogy miközben a Főiskola KISZ Bizottságának titkárává választották és kiváló munkát végeztek, de közben a Szándék c. lapjuk miatt összeütközésbe kerültek a főiskola pártvezetésével. Ennek ellenére kétszer megkapta a KISZ KB ,,Kiváló Ifjúsági Vezető" kitüntetését. Erről így nyilatkozott egykor: „Ilyen ellentmondásosak voltak az akkori viszonyok!”

Munka mellett a hároméves levelezős képzésben az akkori József Attila Tudományegyetemen szerez jeles diplomát. 1978-ban doktorált: A Kisgazdapárt és a bethleni konszolidáció kezdetei c. dolgozattal. 1975-től viszont már tanársegéd volt a Testnevelés Tanszéken.

A Móra Ferenc Múzeumban is dolgozott 1978-1981-ig, majd 1984-1987-ig, mint muzeológus-történész. Közben egy ösztöndíj révén Moszkvában tanul, tuodmányos kutatásokat végez. 1987 tavaszán Budapestre kerül és az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályán dolgozik.

1988 őszén - Szegeden - Géczi József és itteni barátai hatására, csatlakozik a reformköri mozgalomhoz.  A rendszerváltás időszakában még tartott szemináriumokat a Tanárképző Főiskolán, de 1990 tavaszától az MSZP apparátusában tevékenykedik.

1994-1996 között az MSZP Társadalompolitikai Titkárságát, majd pedig 1998-ig a Frakció Szervezési és Sajtótitkárságát vezette.

2000 és 2005 között a Nagy Imre Emlékház kutatási igazgatója, 2006-től 2009-ig a Nagy Imre Társaság ügyvezető elnöke. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott egyetemi docense.

30 év távlatából már biztos nem túlzás azt állítani, hogy 1989-ben Szeged, ha nem is főszerepet játszott, de kivette részét a rendszerváltásból. Szeged hosszú tavasza címmel nemrég egy kötetben foglalták össze visszaemlékezéseiket, így Sipos József, a könyv egyik szerkesztője is.

Sok fiatal kedvelte nem csak előadásai, tudományos munkássága, hanem türelmes, részletekbe menő történelmi alapokon nyugvó beszélgetései miatt is, s mert jó tanácsaival, dicsérő szavaival is támogatta őket akár a történészi, akár a politikai pályán.

Nyugodjék békében!