mszp.hu | Belföld | szobor Győr
2014. május 13. 11:45

Egy emlékmű újraállítása kapcsán

Győrött a Dunakapu tér helyi vitáktól kísért nagyszabású átalakítása során áthelyezésre került az 1998-ban felállított Pálffy-Schwarzenberg szoborpár, mely a város 400 évvel ezelőtti, törököktől történt visszafoglalásának emlékműve. Akkoriban az alkotás a Duna-bástya kiszögellésére került elhelyezésre, az alkotó művész helyeslő egyetértésével. Erre a helyre - miért, miért sem - vissza nem kerülhetett. Az akkor helyeslést nyilvánító szobrász most is helyeselt.

Igaz, hogy most nem kell felnézni a szoborpárra, hanem csak lenézni rá egy közlekedési mélyedésben. A nálamnál tájékozottabbak tudomása szerint a jelenlegi helyszín az 1500-as évek végén, a Vár alján szemétgyűjtő hely volt. Akkor nyilván dombként magasodhatott, de mára már az enyészet munkája nyomán lesüllyedt a mostani szintre.
 
De nem csak ez a tiszteletlenség ebben az ügyben. A szoborpár felállításakor felmerült költségek többségét az akkor a United Bisquits Csoporthoz tartozó Győri Keksz Kft. finanszírozta. Az erről úriemberek módjára szóban megkötött, majd levélben megerősített megállapodást Halbritter Mátyás elnök és az akkori polgármester hozta létre. A megállapodás tartalmazta azt is, hogy a szobor talpazatán az adományozó cég neve is feltüntetésre kerül. Ez a régi posztamensen meg is jelent. Most pedig e tájékoztatást teljes egészében elhagyták. Kénytelen vagyok ezt is méltánytalanságnak vagy egyszerűen tiszteletlenségnek minősíteni.
 
Nem kis tiszteletlenség az is, hogy az új posztamensen már nincs feltüntetve, hogy kiket és miért ábrázol. A győri lokálpatrióták ezt biztosan tudják, de kérem, akik Győrbe látogatnak, találgathatják, ugyan kiért, miért állíthatták ezt az emlékművet? Ha csak nem gondolnak arra, hogy valamilyen vidám történelmi karnevál itt felejtett alakjai. E két hős hadvezér ennél többet érdemel.
 
Végül szabadjon megjegyeznem, hogy jelen levelemmel pontosabb információkat szeretnék nyújtani az újabban több elismerést érdemlő két kiváló generálisról, valamint azokról, akik 400 év után anyagi áldozatot hozva, példamutató módon gondoskodtak arról, hogy jelentős történelmi tettek ne tűnjenek el a feledés homályában. Az esetleges jogi következményekről nem is beszélve. Valamint azért, hogy felhívjam az illetékesek szíves figyelmét arra, hogy Európától csak annyi tiszteletet igényeljünk, amennyit mi magunk elődeinknek és jótevőinknek megadunk.

Balogh József
nyugalmazott polgármester