2011. február 15. 12:19

Egy lépéssel közelebb az európai romastratégiához

Nagy lépést tettünk a felé, hogy Európának végre legyen a romák integrációját támogató stratégiája - így értékelte Göncz Kinga, az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának alelnöke a testület hétfő esti állásfoglalását az európai roma stratégiáról készített jelentésről. A szocialista képviselő, aki a jelentés árnyék raportőre, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban pedig véleményezője volt, üdvözölte, hogy a bizottság a szöveghez fűzött valamennyi módosító indítványát jóváhagyta.

Fontosnak tartom, hogy a képviselők, elfogadva a javaslatomat, támogatták egy olyan testület fölállítását, amely európai szinten segíti a stratégia céljainak az elérését és monitorozását, garantálja, hogy a rendelkezésre álló források valóban elérjék a legnehezebb helyzetben lévőket, és támogassák a jó helyi kezdeményezésekből kinövő komplex, hosszú távú programokat. Ez azért lényeges, mert csak egy EU-szintű fejlesztési megközelítés hozhat valódi változást az eddigiekhez képest - hangsúlyozta Göncz Kinga, aki üdvözölte, hogy a jelentés része lett az a vélemény, amelyet az ő előterjesztésére fogadott el néhány hete az EP Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága.

A Járóka Lívia néppárti képviselő által előterjesztett állásfoglalás tervezetbe Göncz Kinga javaslatára kerültek be azok a megfogalmazások, amelyek a romákat övező előítéletek leküzdésének, a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésnek a szükségességét hangsúlyozzák a médiában. Ugyancsak a szocialista képviselő szorgalmazta, hogy a jelentés hívja föl a figyelmet a rendőrség kötelékében és a közigazgatásban dolgozók e szellemben történő képzésének a fontosságára. Göncz Kinga kiemelte az oktatás jelentőségét, a roma pedagógusok és iskolai mediátorok szerepét a közösség fölzárkóztatásában.