2012. június 21. 11:40

Egy tankönyv mind felett?

A Fidesz megkezdte a hazai tankönyvpiac teljes befagyasztását. Múlt héten képviselői indítványként beadott törvényjavaslatuk teljesen átalakítaná a tankönyvszabályzás rendszerét.

Veszélybe sodorná az összes ma létező és akkreditált tankönyv jövőjét, a mai átlátható működés helyett zárt, ismeretlen és átláthatatlan, kizárólag a miniszter kegyein múló struktúrát hozna létre.

Egy még ki sem dolgozott pályázati rendszert vezetnének be, amelyben újra kellene minősíteni minden tankönyvet. A pályázati feltételekről egy szót sem szól a javaslat, azonban azt eldöntené, hogy kizárólag a miniszter hagyhat jóvá egy-egy új tankönyvet. Amit pedig a miniszter kiválaszt, ahelyett nem választhatna mást egyetlen iskola sem. Ezzel az iskolai és pedagógiai igényekhez, a tanulói felkészültséghez, a pedagógiai módszertan sajátosságaihoz választható tankönyvek mai rendszere helyett az egyetlen, vagy néhány tankönyv világa jönne létre.

Mindezt elsősorban az idő hiányával indokolják az előterjesztők, mint mondják, gyorsan kell cselekedni a szabályzással, mert nemsokára már az új – ismeretlen pályázat alapján elfogadott – tankönyvekre lesz szükség. Ezt az időhiányt azonban ők maguk állították elő az értelmetlen és szükségtelen új törvényekkel, az oktatásban működő szakmai közösségek jelentős hányada által is kritizált, elhibázott Nemzeti Alaptantervvel.

A szakmai indokolhatatlanságon túl felmerül a gyanú, hogy kinek áll érdekében a tankönyvjóváhagyás bezárása?

Kinek áll érdekében, hogy ismeretlen pályázati rendszer alapján szórja ki mai tankönyvek sokaságát a 16-18 milliárd forintot megmozgató tankönyvpiacról? Ki és hogyan vállalja a felelősséget és az esetleges kártérítési kötelezettséget a mai rendszerben jóváhagyott tankönyvek kivonását, azaz engedélyeik visszamenőleges érvénytelenítését követően? Ha pedig csak egy tankönyv lesz tantárgyanként, akkor vállalja-e a jóváhagyó miniszter a felelősséget azért, ha esetleg az az ”egy tankönyv” egyik évről a másikra drágább lesz?

Végiggondolták-e az előterjesztők, hogy ha csak egyetlen tankönyvet engedélyez az állam, akkor annak árát olyan magasan állapítja meg az adott kiadó, ahogy akarja, hiszen más könyvet úgysem lehet majd használni?

A földbérleti pályázatok területén már ma is látszik, mit jelent a Fidesz gyakorlatában az átláthatatlan pályáztatás. Titkolt, szubjektív elbírálási szempontok, hozzáférhetetlen, fellebbezést, ellentmondást nem tűrő, egycsatornás rendszerek és láthatatlan, a Fidesz-állam által kijelölt védett piacon hatalmasat kaszáló vállalatok. Vajon most ez a terv a tankönyvpiacon is? Jönnek a Fidesz tankönyv-oligarchái?

Kunhalmi Ágnes,
az MSZP elnökségi tagja