2011. május 26. 13:13

Egyenlő bánásmód: csak térítés ellenében?

2011 márciusában az Európai Bíróság kimondta, hogy nem elfogadható az a gyakorlat, amely alapján a biztosítótársaságok eltérő díjakat állapítanak meg a férfiak és a nők számára. Az ítélet nagy hatással lesz a jelenlegi gyakorlatot engedélyező esélyegyenlőségi irányelvre is, amelynek megvalósításáról jelentést készítenek az uniós intézmények. Ebben a munkában dr. Gurmai Zita EP-képviselő jelentéstevőként vesz részt az Európai Parlament részéről.

Az Európai Bíróság ítélete kulcsfontosságú a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjából: azt igazolja, hogy semmilyen nemi alapú megkülönböztetésnek nincs helye az Európai Unióban. Az európai bírósági ítélet kimondta, hogy 2012 decembere után a biztosítótársaságok a számításaik során nem tehetnek különbséget a férfiak és a nők között.

Gurmai Zita az EP nőjogi és esélyegyenlőségi szakbizottsága szerdai ülésén arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntés következtében teljesen új alapokra kell helyezni a díjak kiszámítását. Érthető az Európai Női Lobbi azon javaslata, amely szerint csak azokat a tényezőket szabad figyelembe venni a díjak meghatározásánál, amelyeket a biztosított képes befolyásolni, azonban a jövőben arra is törekedni kell, hogy a díjszabásban az egyéni sajátosságok minél jobban érvényre jussanak - hangsúlyozta az EP-képviselő.

A bírósági ítélet módosítja a nők a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az értékesítés és a szolgáltatásnyújtás területén való érvényesüléséről szóló uniós irányelvet, melynek megvalósításáról év végéig jelentést készít az Európai Bizottság. A Bizottság megállapításait ezt követően az Európai Parlament is áttekinti, amely Gurmai Zitát jelölte ki témafelelősnek. “A jelentés készítése közben azon fogok dolgozni, hogy az esélyegyenlőség elve maradéktalanul érvényesüljön. A biztosítótársaságoknak az árak emelése helyett a kockázatelemzési számításaik pontosítására kell helyezniük a hangsúlyt. A megkülönböztetés felszámolása nem jelenthet egyet a nők költségeinek puszta megemelésével” - mondta a magyar EP-képviselő.