Külföld
2012. december 18. 12:32

Egyenlő hozzáférés az árukhoz és a szolgáltatásokhoz: a fogyasztók érdekeit is védeni kell!

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítésének, illetve nyújtásának végrehajtásáról szóló 2004/113/EK tanácsi irányelv átültetéséről és alkalmazásáról készít jelentést az Európai Parlament. A téma jelentéstevője dr. Gurmai Zita EP-képviselő, aki a mai napon mutatta be a jelentést az illetékes szakbizottságban.

A nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság mai ülésén Gurmai Zita elmondta: a 2004/113/EK irányelv mérföldkő a közösségi esélyegyenlőségi jogalkotás történetében, mert ez volt az első olyan uniós irányelv, amely a nemek közötti esélyegyenlőséget a munkavállaláson kívül is biztosította, megtiltva a megkülönböztetést a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás során.

„Az irányelv eredményeit az Európai Bizottságnak 2010-ben kellett volna értékelnie, azonban a megvalósítási jelentés elkészítését 2014-re halasztották. Az Európai Parlament ugyanakkor szükségesnek tartja a jelentés elkészítését, mert csak pontos és friss adatok birtokában lehet a nemek közötti esélyegyenlőség tényleges helyzetét értékelni” – hangsúlyozta Gurmai Zita.

Az EP-képviselő szerint a komoly eredmények köszönhetőek az irányelvnek, és bár annak átültetése a legtöbb tagállamban határidőre megtörtént, több ország hiányosan vagy csak késve építette be nemzeti jogrendszerébe. További problémát jelent az is, hogy több ország csupán a lehető legalacsonyabb szintű harmonizációt hajtotta végre.

Az irányelv felülvizsgálatának kiemelt fontosságot ad az Európai Bíróság 2011 márciusában hozott ítélete, amely kimondta, hogy a biztosítási díjak és kifizetések meghatározásánál 2012. december 21-től nem lehet figyelembe venni a szerződő nemét. Erre eddig a Tanács 2004/113/EK irányelve lehetőséget adott. Ítéletével a bíróság ezt a kiskaput bezárta. „Az ítélet következményeit teljes mértékben még nem tudjuk megjósolni, a biztosítási díjak emelkedése azonban elkerülhetetlennek látszik. Olyan új szabályozásra van szükség, amely kellő mértékben gondoskodik a fogyasztók védelméről” – mondta Gurmai Zita, hozzátéve, hogy a szabályozást ki kell terjeszteni a médiára és a hirdetésekre is.

A jelentéstervezet teljes szövege az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/pr/920/920257/920257en.pdf