Egyenlő hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz

"A tagállamoknak és európai intézményeknek is fel kell ismerniük, hogy amíg nagy tömegek kirekesztődnek alapvető emberi és szociális jogaik gyakorlásából, addig nem beszélhetünk a méltányos demokrácia megvalósulásáról.

Mindenki számára biztosítani kell az alapvető létfeltételeket, köztük az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést" - hangsúlyozta Göncz Kinga szocialista EP-képviselő, aki a mentális betegségek és a hajléktalanság problémáival foglalkozó konferencia házigazdája volt kedden az Európai Parlament épületében.

"Amikor 2013-ban, a polgárok európai évében számba vesszük, hogy milyen jogaink vannak, mint az Európai Unió állampolgárainak, nem feledkezhetünk meg azokról, akiknek esélyük sincs arra, hogy ezeket a jogokat gyakorolják. Az elhúzódó válság következtében, az EU-n belüli utazás, munkavállalás vagy letelepedés szabadsága helyett, egyre több polgártársunk szembesül a szegénység és kirekesztés valóságával".

"A társadalom margójára szorult emberek nehezebben jutnak megfelelő egészségügyi ellátáshoz, jóllehet az esetek nagy részében az átlagpolgárnál nagyobb szükségük lenne rá. A hajléktalanokat, akiknek a száma szinte minden tagállamban ugrásszerűen megnőtt az utóbbi években, különösen nagy számban sújtják betegségek, köztük mentális problémák. Felmérések szerint az egyharmaduk küzd valamilyen pszichés betegséggel" - mutatott rá Göncz Kinga szocialista EP-képviselő, aki a mentális betegségek és a hajléktalanság problémáival foglalkozó konferencia házigazdája volt kedden az Európai Parlament épületében. A rendezvényen, amelynek apropóját a közelgő polgárok európai éve adta, a képviselőtestület tagjain kívül az európai intézmények, valamint számos civil szervezet képviseltette magát.

"A hajléktalan lét okai és következményei egyaránt lehetnek pszichés problémák. A fedél nélküliek azonban aligha számíthatnak arra, hogy megfelelő ellátásban részesülnek, nem egyszer azért, mert maguk sem mernek vagy korábbi rossz tapasztalataik miatt, nem is akarnak segítségért folyamodni. Az élet sok területén, így az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben is, a kirekesztés és a hátrányos megkülönböztetés a jogok gyakorlásának a fő akadálya" - hangsúlyozta Göncz Kinga.

A képviselő leszögezte: az Európai Parlament korábban állásfoglalásban szólította fel a tagállamokat arra, hogy mindenkinek, így a sérülékeny társadalmi csoportok tagjainak is, biztosítsanak egyenlő hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz. "Tagállamoknak és európai intézményeknek is fel kell ismerniük, hogy amíg nagy tömegek kirekesztődnek alapvető emberi és szociális jogaik gyakorlásából, addig nem beszélhetünk a méltányos demokrácia megvalósulásáról. Mindenki számára biztosítani kell az alapvető létfeltételeket, köztük az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést" - emelte ki Göncz Kinga.