Egyhangúlag elfogadták a Herczog-módosítókat

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága 14 igen szavazattal tartózkodás nélkül egyhangúlag fogadta el Herczog Edit az Európai Beruházási Bank (EIB) 2011-es tevékenységi jelentéséhez benyújtott módosításait és kiegészítéseit.

A javaslatok beemelése a jelentésbe elsősorban a Magyarországhoz hasonló, kisebb gazdasággal bíró tagállamoknak kedvez.

Herczog a Bank tevékenységeit illetően kihangsúlyozta, hogy az intézmény komoly jelentőséggel bír, kiemelkedően fontos szerepet játszik a válságból való kilábalásban. "Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy új beruházások valósuljanak meg, különösen az infrastruktúra területén, mert ezek serkentik a növekedést, a munkahelyek teremtését, és lehetővé teszik, hogy meg tudjunk küzdeni az éghajlatváltozás kihívásaival" - fogalmazta egy korábbi ülésen.

Javasolta, hogy a Banknak az Európai Bankkoordinációs Együttműködési (ún. bécsi) Kezdeményezésben való aktív részvétele a következő években is az egyik fő prioritás legyen.

A képviselő szerint a regionális programok megvalósításában, különösen a Balti-tenger térségének és a Duna-régiónak a fejlesztésében való részvétel további figyelmet érdemel, "ezeket a törekvéseket a legjobb gyakorlatnak lehet tekinteni az EU más térségekben megvalósuló regionális fejlesztési programjainak kiszélesítésében" - hangoztatta.

A Bank tevékenységére vonatkozóan a költséghatékonyság elvére hívta fel a figyelmet Herczog, aki javasolta a források hatékonyabb elosztását, amelyet az Európai Parlament szintén támogatott. Az EIB-nek fokoznia kell az áruk és szolgáltatások kivitelét, illetve előmozdítania a harmadik országokból származó létfontosságú behozatalt. A képviselő a beadott módosításaiban kiemelte, hogy az EIB működjön együtt hatékonyabban a globális és regionális fejlesztési bankokkal, valamint a tagállamok fejlesztés-finanszírozási ügynökségeivel a működési költségek csökkentése, valamint a szűkös pénzügyi források hatékonyabb kihasználása érdekében.