2011. június 18. 09:14

Egység Magyarországért

Kongresszus 2011. június 18. Percről percre.

Egység Magyarországért - kongresszusi határozat

Politikai nyilatkozat

16.51

Az ország egyik legnagyobb tragédiája az, hogy az Orbán-kormány szegénységi csapdába csalja az országot – jelentette ki az MSZP kongresszusán Burány Sándor. Szerinte ebben a csapdában nem csak az tragikus, hogy milliók csúsznak le az alsó középosztályból a szegények közé, a szegény közül a mélyszegények közé, hanem az is, hogy a csapdahelyzet állandósulhat. Ugyanis az Orbán-kormány elherdálja, azokat a forrásokat, amelyek lehetővé tennék egy következő kormány számára, hogy radikális hajtson végre a szociálpolitikában és ismét esélyt teremtsen a felemelkedésre.

3000 milliárd forintnyi nyugdíjvagyont a szemünk láttára vettek el az emberektől és költenek el a saját politikai céljaikra. Bevezettek egy olyan adórendszert, amely társadalmilag igazságtalan, ráadásul óriási lyukat üt a költségvetésen. Emellett az Orbán-kormány a szemünk láttára növeli az államadósságot, s ezzel a további évek kormányainak kezét köti gúzsba – mondta Burány Sándor.

Az MSZP feladata ebben a helyzetben világos: az emberek érdekében minél előbb alkalmassá kell tennie magát arra, hogy leválthassa az Orbán-kormányt leváltsa – hangoztatta a párt országgyűlési képviselője, kispesti küldöttje.

16.03


Gúr Nándor, az MSZP Borsod megyei elnöke beszéde kezdetén leszögezte, talán sokan várnak tőle kemény szavakat, de ő inkább a fontos problémákról beszél, így a munkanélküliségről. Mint mondta, nem belső vitákkal kellene szórakoztatni az embereket.
 
Alexa György budapesti ügyvivő úgy vélekedett, az igazságtalan adórendszerre, a párbeszéd hiányára csak baloldali választ lehet adni, és csak baloldali választ adva vívhatja ki a párt társadalom támogatását.

A Fidesz által az országban teremtett körülmények között az MSZP nem engedheti meg magának, hogy ne az emberekkel foglalkozzon – tette világossá felszólalásában Balogh András, a párt elnökhelyettese. „Mi baloldali párt vagyunk. Merjük tehát felvállalni a hagyományos baloldali értékeket, ám találjuk meg bennük a modern szociáldemokrata válaszokat!” – adta ki a jelszót, majd néhány, általa fontosnak tartott szempontra hívta fel a kongresszusi küldöttek figyelmét.

Elsőként a teljes foglalkoztatáshoz, mint hagyományos baloldali társadalmi-gazdasági célhoz való visszatérést említette. Balogh András visszatérést sürgetett továbbá a jóléti állam koncepciójához, hiszen, - mint mondta - ha az erre való törekvést az MSZP feladja, nem tekintheti magát többé szociáldemokrata pártnak, csupán harmadosztályú vulgárközgazdászok tanítványainak.

A helyettes elnök ugyanakkor leszögezte: az MSZP egy nyitott, demokratikus és nemzeti elkötelezettségű párt, amelyet nem a nagy bankok, hanem a közemberek érdekei foglalkoztatnak. A pedagógustársadalom egyre nehezebbé váló élet- és munkakörülményeire rámutatva Balogh András azt mondta, a hazai tanári, tanítói kar szerzett jogai érdekében minden demokratának kötelessége fellépni, hiszen Magyarországon az oktatás II. József óta kiemelt állami feladat.

Balogh az állam és a piac viszonyáról is beszélt. Kifejtette, hogy a modern szociáldemokrácia nemcsak elfogadja, de nem is helyteleníti a piacgazdasági viszonyokat. Ám nem mondhat le az állami kontrollról, hiszen a piaci önszabályozás nyilvánvalóan igazságtalan szociális viszonyokat teremt.

15.20

Kovács László, korábbi pártelnök és uniós biztos sem vezérelvű, hanem demokratikusan építkező, karakteres baloldali pártot képzel, amiben megvan az együttműködés képessége.

Lukács Zoltán, az MSZP Komárom-Esztergom megyei elnöke beszédében úgy fogalmazott: most van itt az ideje a baloldali fordulatnak, most, amikor több mint 600 ezer munkanélküli van Magyarországon, amikor hárommillió-nyolcszázezer ember érzi úgy, hogy a mélyszegénységbe zuhan. Török Zsolt Lukács Zoltán felszólalása kapcsán elmondta, a beszédet hosszas taps követte.

Baracskai József Zala megyei elnök a Demokratikus Koalíció tagjaként arról beszélt, miért fontos a pártszavazás. Konkrét példát hozva kifejtette, nincs miért félni a vagyonnyilatkozat megtételétől, hiszen több tisztségviselő már elve tett. Véleménye szerint a Demokratikus Koalíció Platform javaslata az egységességet és a sikerességet szolgálja.

15.08

Több kongresszusi küldött véleménye szerint az MSZP-nek nem szabad megijednie a saját baloldaliságától. Szanyi Tibor, az MSZP országos elnökségének tagja ennél is továbbment, amikor emlékeztetett: ő a maga részéről egy határozottan baloldali karakterű programmal volt képes négyszer is egyéni országgyűlési mandátumhoz jutnia abban a választókörzetben, amelyet a liberálisok is egyik fővárosi fellegváruknak tekintenek.

Szanyi Tibor azonban fontosnak tartotta elmondani: az MSZP nem eshet abba hibába, hogy hencegni kezd önnön baloldaliságával. „Majd akkor leszünk baloldaliak, ha elmondhatjuk, hogy az ózdi melós meg a nádudvari kőműves ránk szavazott” – tette hozzá az utolsó szó végét hangsúlyosan megnyomó újlipótvárosi képviselő.

13.20

Korózs Lajost, az MSZP elnökségi tagját idézve a szóvivő elmondta, be kéne vezetni Magyarországon a minimumjövedelmet, ami szerény juttatás, de az életben maradáshoz szükséges jövedelmet biztosítja. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban Korózs Lajos egy komplex javaslatcsomagról beszélt, melynek több elemét megnevezte, így a szociális szövetkezeteket és a közösségi munkaszervezeteket. Elmondta továbbá, hogy a járulékkedvezmények rendszerét fenn kell tartani, illetve fejleszteni kell.


13.16

Török Zsolt idézte Kunhalmi Ágnest, a párt elnökségi tagját, aki azt mondta, az MSZP-nek olyan pártnak kell lennie, amely szerethető és a boldogulás esélyét kívánja nyújtani az embereknek, amelyben a szolidaritás is megjelenik, de azoknak is teret kell engedni, akik a társadalom vezető erejévé válhatnak.

13.06

A baloldal leckéje

A kongresszusi küldöttek megkapták az MSZP Programtanácsának Iránytű című vitairatát, amely egy új baloldali stratégia irányát vázolja fel. A szakmai és politikai viták után a stratégiai dokumentumot az őszi kongresszus véglegesíti.

Lendvai Ildikó, a Programtanács elnöke beszédében elmondta: a pártban nem kevesebb, hanem több és mélyebb vitát kell megvívni, mint az egyes politikai csoportok „bűnbakjainak” kölcsönös megnevezése. A valódi vita ma az, kell-e, szabad-e balra tartania az MSZP-nek. Lendvai Ildikó szerint igen, de nem azért, mintha az MSZP korábbi kormánypolitikája jobboldali lett volna. Az MSZP fontos baloldali teljesítményt hajtott végre, mert megnyitotta a modernizáció, a szabad piac, a demokrácia útját és egyre inkább kiszélesítette azt.

De az ország ennek ellenére kettészakadt maradt – mondta Lendvai Ildikó, aki szerint ma van modern, és van leszakadó Magyarország, amely saját életében – jelen állás szerint - már nemigen fog helyet kapni a munkaerőpiacon. Ezért most jön a baloldal leckéjének másik fele, amelyben akár piacon kívüli vagy félpiaci eszközökkel, szociális szövetkezetekkel, közösségi munkaszervezetekkel ők is méltóságot és valódi munkát találhatnak. Ez balra van, de nem az eddigi út megtagadását jelenti, hanem annak folytatása mellé egy másik út építését a lassabban haladóknak. Mint ahogy az autóút mellé megépül a bicikliút. Az MSZP feladata, hogy integrálja, a modern Magyarország és lemaradó Magyarország, autózó Magyarország és bicikliző Magyarország érdekeit – szögezte le Lendvai Ildikó.

12.20

Le kell zárni a vitát

Lezárult a vita azon része, mikor a platformok vezetői mondták el véleményüket. Abc-sorrendben szólaltak fel.

Török Zsolt sajtótájékoztatóján a vitákat érdekesnek minősítette, és úgy fogalmazott, kemény szavak is elhangoztak. Vélekedése szerint azért, hogy az MSZP egységes pártként állhasson föl a határozathozatalokat követően, és megnyíljon a lehetősége a jelenlegi hatalom leváltásának.Le kell zárni a vitát, és inkább a népszavazási kezdeményezéssel és a társadalmi párbeszéddel kellene foglalkoznia a pártnak – fogalmazott a szóvivő, majd egy küldöttet idézve elmondta: az a valódi kérdés, hogy milyen válaszai vannak a pártnak a társadalmi kihívásokra, nem az, hogy hogyan választ pártelnököt az MSZP.

11.02

Hogyan tudjuk jobbá tenni a baloldalt, s vele Magyarországot?


Mesterházy Attila pártelnök nyitóbeszédében úgy fogalmazott, a mai kongresszus arról szól, hogyan tudjuk jobbá tenni a magyar baloldalt, s vele Magyarországot. Magyarország számára fontos, hogy a magyar baloldal erős legyen - mondta -, mert amit a jobboldal ma tesz, az tönkreteszi a hazánkat, a közös jövőnket. Az MSZP az elmúlt húsz évben bebizonyította, hogy nem lehet letörölni a magyar politikai palettáról. Az MSZP súlya, szerepe, s ebből következően a felelőssége is óriási - jelentette ki, világossá téve: az Orbán-kormány leváltásához egységes MSZP-re lesz szükség.

Az MSZP-nek egyszerre kell képviselnie Pannónia és Hunnia népét. Egyszerre kell védelmébe vennie azokat, akik már most súlyos szociális válságot élnek meg és azokat is, akik ettől még távolabb vannak, de féltik azt a demokratikus jogállamot, amely az elmúlt húsz évben otthont adott nekik – jelentette ki Mesterházy Attila.

Beszédében beszámolt az MSZP által az elmúlt évben elért legfontosabb eredményekről: megkezdődött a civil-, szakszervezeti, és nemzetközi kapcsolatrendszerünk újjáépítése, illetve bővítése, többszintű utánpótlás-képzési struktúrát alakítottunk ki, a részországgyűlés-sorozat elindításával felelős ellenzéki magatartást tanúsítva párbeszédet folytattunk az emberekkel, beindítottunk egy, – a Fidesz-önkény miatt indokolttá vált – jogsegélyszolgálatot és gyökeresen megújítottuk, illetve modernizáltuk a párt honlapját.

Baloldali, de nem antiliberális

Mesterházy Attila pártelnök szónoklata után Kiss Péter, a Baloldali Tömörülés Platform elnöke kapott szót. Mint fogalmazott, vitára szükség van, de azt nem lehet a nyilvánosság előtt folytatni. Zárt, őszinte, nyílt, de nem a nyilvánosság előtt lefolytatott diskurzusra van szükség a társadalom érdekében – szögezte le. A platform nevében kijelentette, az MSZP-nek egyszerre kell képviselnie a mélyszegénységben élőket, az egyre inkább leszakadó dolgozó középréteget és azokat, akik nem elsősorban egzisztenciális, hanem jogállami szempontból érzik veszélyben magukat. Az MSZP-nek ehhez karakteres baloldali, de nem antiliberális politikást kell folytatnia - fogalmazott.

9.17

Megkezdődött

A Himnusz eléneklésével kilenc óra után néhány perccel az MSZP Együtt Magyarországért című soron kívüli munkakongresszusa a budapesti SYMA-csarnokban rendben megkezdődött. Az ország, valamint a baloldal számára fontos politikai kérdésekről dönteni hivatott kongresszus határozatképes. A kongresszust üdvözölte Poul Rasmussen, az európai szocialisták elnöke: mint fogalmazott, a magyar állampolgároknak szüksége van arra, hogy az MSZP visszaszerezze a hatalmat a jelenlegi populista, nacionalista kormánytól.


9.05

Demonstráció Miskolcon

Mesterházy Attila a Magyar Szocialista Párt Kongresszusa előtt tartott sajtótájékoztatóján bejelenttette, hogy június 21-én, kedden 18 órakor a párt figyelmeztető demonstrációt szervez Miskolcon, így megüzenve a kormánynak, „hogy bizony változtatni kellene a politikájukon”.

A pártelnök hozzátette: reményei szerint a kormány meghátrál, és a közmunka, a foglalkoztatásbővítés illetve az esélyteremtés tekintetében valós intézkedéseket hoz.

Népszavazást kezdeményez az MSZP

Mesterházy Attila ugyancsak bejelentette, hogy az MSZP elnökségének döntése alapján a párt népszavazást kezdeményez. Az Országos Választási Bizottságnak a következő kérdésről kell döntenie: „Egyet ért-e ön azzal, hogy új jogszabály - az érintettekre nézve pozitív joghatás kivételével - visszamenőlegesen ne legyen alkalmazható?”.

Ez a szavazás érinti azokat, akik demonstrálnak szerzett jogaikért, a 98 százalékos különadó kárvallottjait és a magánnyugdíjpénztárak tagjainak a befizetéseit is, és gátat kíván szabni a jogállamisággal ellentétes, szerzett jogokat korlátozó törvényalkotásnak.